For svakt vern av barns helse

Publisert 3. september, 2013
Overvekt og fedme er et betydelig samfunnsproblem, også blant barn og unge.

Det er opplagt foreldrene som har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold og aktivitetsvaner, samtidig gjør ikke de massive motkreftene oppgaven enkel.

Da vi tok turen til Norway Cup i sommer, var Ekebergsletta teppebombet av Coca Cola-kiosker. Uansett hvor du befant deg, ble du eksponert for den velkjente logoen. I kioskene var det brusen som stod øverst og fristet mest i skapene.

Vi vet at barn som eksponeres for reklame for mat og drikke med mye sukker, fett og salt, har økt risiko for overvekt og fedme. Det er derfor skuffende å se hvilke tiltak regjeringen har satt i gang for å dempe trykket overfor de unge.

Veik selvregulering

Før sommeren bestemte regjeringen at bransjen selv skal regulere markedsføringen av usunne produkter rettet mot barn og unge opp til 12 år.  Vi tror ikke dette er en god idé – og langt fra nok til å møte de utfordringene vi står overfor. Ordningen har da også opplagte mangler:

  • En aldersgrense på 12 år vil ikke få med seg markedsføringen rettet mot ungdom, som i høyeste grad er en målgruppe for bransjen.
  • Ordningen snevrer inn markedsføring til kun å omfatte reklame. Hva med sponsing, emballasje og hylleplassering i butikk?
  • Er vi sikre på at bransjen er best egnet til å overvåke seg selv? Vi tror ikke bukken er best egnet til å passe havresekken.

Ta tak

Valgkampen er nå inne i innspurten. Naturlig nok debatteres det heftig om sykehus, bedre behandling og lange helsekøer. Men hvorfor er det ikke større oppmerksomhet rundt det som skal til for å gi barn og unge et langt liv med god helse og livskvalitet?

Skal det gjøres noe med det kommersielle presset rettet mot barn og unge, må vi se på helheten og ta de grep som trengs. Da er ikke dagens selvregulering en god nok start. Vi trenger strenge kriterier for markedsføringen mot barn og unge og vi trenger noen som fører aktivt tilsyn med at disse faktisk blir fulgt.

 

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Fung. forbrukerpolitisk direktør/fagdirektør Handel
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel