Forside > Siste Nytt > Elektronisk helsekort for gravide – ikke en dag for tidlig!
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er det nå foreslått bevilget 20 millioner kroner til utvikling av elektronisk helsekort for gravide. Ikke en dag for tidlig vil mange si, og vi er enig.

I mange år har elektronisk helsekort for gravide vært etterspurt både av helsepersonell og de gravide selv. Allerede for ti år siden varslet myndighetene en digital løsning på helsekort uten å komme videre.

helsekort

Kvinnen sikrer informasjonsflyten selv

Dagens helsekort har vært omtrent uendret siden 1984 og fullstendig i utakt med den digitale utviklingen i samfunnet. Fortsatt må kvinner passe på å ha med seg både original og kopier på hver eneste konsultasjon – og ikke minst når det virkelig står på, og de skal føde. I likhet med for over 30 år siden skrives det fortsatt for hånd. Årlig gjennomfører 60 000 gravide kvinner cirka 720 000 konsultasjoner. Hver og en av dem må selv sørge for å ha med seg de håndskrevne helsekortpapirene.

Helsekortet – også kalt svangerskapsjournalen – er et viktig kommunikasjonsverktøy mellom lege og jordmor, og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er et hjelpemiddel for å kvalitetssikre og avdekke eventuell risiko for kvinnen og fosteret. I tillegg fungerer det som juridisk dokumentasjon.

Økt sikkerhet for gravide

Det sier seg selv at en innføring av et elektronisk helsekort vil gjøre hverdagen mye enklere, men vi tror også det vil øke pasientsikkerheten for tusenvis av gravide og fødende hvert år. Det har vært en risiko forbundet med at den viktige informasjonen som ligger i helsekort for gravide, bare finnes på papir og bæres rundt på av den gravide selv. Dersom papirene blir borte, mangler svangerskapsinformasjon som potensielt er viktig å ha med seg ved fødselen. Det er også en risiko for at sensitive personopplysninger kan havne på feil sted, om helsekortet kommer bort.

Det er viktig at arbeidet med elektronisk helsekort for gravide igangsettes og prioriteres gjennomført av myndighetene. Det har allerede gått ti år siden det først ble varslet. Bevilgningen som nå er foreslått, skal gå til utvikling av det digitale helsekortet. Det er uvisst når den elektroniske versjonen vil være klar, men det haster. Det må også myndighetene være klare på når det skal prioriteres neste år.

Relaterte saker