Hvis du selger bolig selv

Vi synes det er bra med debatt om boligsalg, fordi meningsbryting opplyser sakene fra flere sider. Forbrukerrådet er jo opptatt av forbrukernes rett til å kunne gjøre velinformerte valg.  

Men for at de skal kunne gjøre slike opplyste valg, tilbyr vi informasjon helt fritt – helt uten at det ligger en kommersiell interesse bak.

Der skiller vi oss helt klart fra svært mye av den forbrukerinformasjonen som i dag presenteres.

Selgervett-regler

Vi har derfor også laget «selgervettregler» som vi anbefaler til dem som skal selge bolig selv. Med disse reglene reduserer du risikoen i bolighandelen for begge parter. Disse enkle anbefalingene sikrer både mer faktabasert informasjon til boligkjøper og mer skriftlighet i budprosessen enn det som enn så lenge er vanlig blant eiendomsmeglere.

Dessuten finnes det firmaer som har nyttige og avanserte nettverktøy, som du for noen tusenlapper kan kjøpe adgang til å bruke. Verktøyene letter arbeidet med å få en annonse på finn.no. De forenkler også jobben med å presentere informasjon om boligen på en troverdig måte til interesserte. Det er også mulig å kjøpe «budrunden» som en tjeneste, dersom du foretrekker det.

Og vi synes også det er bra med debatt om boligsalg, fordi meningsbryting opplyser sakene fra flere sider.

Fakta og skremsler

Forbrukerrådet driver ingen kampanje for at folk skal selge bolig selv. Men vi registrerer økende interesse fra journalister om dette temaet, og vi har en åpenbar rolle i å bidra overfor mediene.

Sannheten er jo at bruk av eiendomsmegler har økt sterkt de siste tretti årene.

I mine samtaler med journalister nevner jeg også rutinemessig flere forhold som tilsier at man bør være varsom med, eller avstå fra, å selge selv. Det er selvsagt ingenting i veien for at forbrukere velger å benytte eiendomsmeglertjenester – som en hvilken som helst annen tjeneste. Mange har god økonomi og liten tid, og da er det selvsagt ønskelig å kjøpe seg fri fra oppgaver.

Derfor er det ganske skuffende at eiendomsmeglere sprer skremsler om å selge selv. Et av dem er at du angivelig ikke får kjøpe eierskifteforsikring, hvis du selger uten megler. Men hvis du mener at du trenger det, får du kjøpe slik forsikring. Da må du følge rådet i våre selgervettregler og følgelig benytte en advokat eller megler til selve oppgjøret.

Når bør du ha hjelp til å selge?

Hvilke forhold tilsier at du kanskje ikke bør selge selv?

Kort sagt: Hvis du har knapt om tid til å gjøre en korrekt jobb, eller mangler grunnleggende ferdigheter når det gjelder nøyaktighet, tallforståelse og ryddighet og ikke kan bruke alminnelige dataverktøy, bør du overlate jobben til en profesjonell. Og dersom du misliker eller føler at du ikke egner deg for den form for arbeid som ligger i markedsføring ved et boligsalg, bør du også avstå fra dette.

Det samme gjelder dersom det er kompliserende forhold ved eiendommen, for eksempel verdivurderingen, eierforhold eller bruksforhold.

Uansett om du selger selv eller via en eiendomsmegler, bør du sette deg inn i hvilket prisnivå som oppnås for tilsvarende boliger i ditt nærmiljø. For i siste instans vil jo du som selger – uten angrefrist – måtte ta stilling til et bud på ganske kort varsel. Og da er det lurt å være trygg på hva liknende eiendommer går for.

Gå på visninger på liknende boliger – så sjekker du etterpå hva de er solgt for.