Hvordan velge sykehus?

Publisert 25. januar, 2013
Vi har lenge etterspurt mer og bedre informasjon på frittsykehusvalg.no.

Nettsiden som skal sette oss og legen vår i bedre stand til å velge rett sykehus, har sine opplagte mangler.

Vi vet at mange leger selv ikke bruker oversikten når de velger behandlingssted. Dette henger trolig sammen med at informasjonen rett og slett ikke er god nok. Men hvis legene ikke stoler på nettsiden, hva skal vi som pasienter gjøre da?

Bedre informasjon

For å kunne gi oss et reelt, fritt sykehusvalg trenger både vi og legene korrekt og god informasjon. Vi spurte i fjor høst Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan de arbeider for å sikre at opplysningene er oppdaterte og relevante. Nå har departementet svart.

I brevet pekes det på at flere sykehus enn tidligere oppdaterer innholdet. Og det er selvfølgelig bra. Men hvorfor ligger det for eksempel bare informasjon om behandling av tre typer kreft på frittsykehusvalg.no? Valg av riktig sykehus er vel viktig for alle typer lidelser? Og hvorfor er det slik at flere behandlinger mangler informasjon om ventetider?

Nettsiden opplyser heller ikke om hvor mange uheldige hendelser et sykehus har. Det gjør det vanskelig for oss som pasienter å velge sykehus ut fra kvalitet. I en sektor hvor det godtas 16 prosent avvik i form av pasientskader, må vi ha tilgang til god informasjon for å ta et kvalifisert  valg om hvor vi ønsker å bli behandlet.

Dårlig besøkt

Sammenlignet med andre nettsider hvor pasienter kan finne informasjon om helsebehandling, slik som  legelisten.no, er besøkstallene ikke mye å skryte av. Er dette fordi pasienter ikke er interessert i å bytte behandlingssted, eller er det fordi nettsiden ikke når fram? Jeg tror årsaken er at innholdet både er vanskelig tilgjengelig og utilstrekkelig for de som besøker siden.

I løpet av 2013 blir frittsykehusvalg.no flyttet over til helsenorge.no. Vi venter i spenning på om dette vil gjøre informasjonen bedre og lettere tilgjengelig. Vi må settes i stand til å ta gode valg. Pasienter skal ikke være prisgitt en ekstra velinformert fastlege for å havne på rett sykehus.

 

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel