Ikke forsøk deg på et kupp

Publisert 2. mai, 2013
Det er en uting å invitere kunder til å vurdere en bolig, lese informasjon og komme på visning - for så å møte dem med en lapp på døra: Beklager solgt.

Vil lengre tid mellom visningen og akseptfristen for bud på boliger føre til flere kupp i budrunden? Flere hevder det, men Forbrukerrådet mener problemet er overdrevet. Effektiv rådgivning mot kupping mot selgeren vil forebygge at dette blir et reelt og stort problem.

Vi i Forbrukerrådet er i alle fall klare i våre råd til selgere. Vi er også klare i vår prinsipielle holdning: Slik bør man ikke behandle mennesker på boligjakt. Og det skjer da heldigvis heller ikke ofte.

La det være

Vårt råd til de som ønsker å forsøke seg på et kupp, er altså at de bør la dette være.

Og skulle problemet mot formodning bli reelt, er det fullt mulig å justere avhendingsloven, slik at en selger som har inngått oppdragsavtale med megler for salg av eiendommen, ikke straks kan selge denne uten å gå veien via megler.

Boligselgeren bør tenke på at han har engasjert en megler til en relativt høy kostnad for å gjennomføre et salg. Derfor skal jo eiendomsmegleren etter loven ha betaling for megleroppdraget, uansett om selgeren velger å «hoppe inn» i prosessen i sluttfasen, ta en «privat» budrunde på egenhånd og ekskludere alle andre interesserte.

Vi mener det er uklokt av selgeren å betale for en tjeneste fra en fagmann, for deretter å la være å bruke denne fagmannens kompetanse. Vår holdning er at har du først betalt en eiendomsmegler for å gjøre en jobb, så la han gjøre jobben ferdig. Som selger bør du heller ta rollen med å stille krav til meglerens service og ytelse.

En avklart forventning

Det hersker liten tvil om at megleren arbeider for å oppnå en god pris. Vi i Forbrukerrådet kjenner jo eksempler på at meglere i tidsnød slurver også her, og vi understreker derfor gjerne at du som selger absolutt bør orientere deg i markedet før du selger, slik at du har en rimelig avklart forventning når siste budet foreligger, og du har kort tid på deg for å akseptere. Men i hovedsak er megleren en bra mann for selgeren når det gjelder prisen.

Dersom du som selger velger å avlyse den åpne budrunden, vil du mest sannsynlig aldri få vite om en slik runde ville ha gitt deg bedre betalt for boligen din.

Det kan nok finnes eksempler på at dette kan slå ut i begge retninger. Men det er nok en ganske god analyse at de fleste som forsøker seg på å kuppe en budrunde, gjør det fordi de tror at auksjonen i den åpne budrunden vil gi enda høyere pris til slutt.

Forsøker et kupp

En selger med liten innsikt i markedet risikerer jo å gå glipp av en betydelig gevinst ved et boligsalg, dersom for eksempel en person med god innsikt i markedet skjønner at prisforventningen er lavere enn markedet sannsynligvis er villig til å betale etter en auksjon – og dermed forsøker å kuppe budrunden.

Meglerne er jo også pålagt å fraråde selgeren dette, jamfør eiendomsmeglingsforskriftens § 6.3, og det er bra.

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel