Siste nytt

Kommunetesten 2013 – Manglende kontroll i SFO

18. september, 2013

Kun én av tre kommuner måler kvaliteten i SFO. Det kommer frem i Forbrukerrådets kommunetest som legges frem i høst.

Se Forbrukerrådets tester av kommunene

I testen har Forbrukerrådet opptrådt som en vanlig innbygger, og da vi spurte kommunene om de målte kvalitet i SFO, var resultatet nedslående blant de som svarte. Kommunetesten er i år større og mer omfattende enn noen gang. Vi har testet servicenivået på publikumskontakten til alle landets 428 kommuner, på en rekke punkter.

At knapt én av tre gjennomfører undersøkelser betyr ikke nødvendigvis at det er dårlig kvalitet i de kommunene som ikke gjør det, men det betyr at de ikke vet. Når kommunene ikke vet hvordan det står til, hvordan skal de da vite om det trengs forbedringer?

Det stilles krav ned til den minste detalj for skole og barnehage. Da er det underlig at vi vet så lite om hva som skjer i SFO. Det er, med rette, mye oppmerksomhet rundt barnas hverdag i skoletiden, men «skolefritiden» ser ofte ut til å bli glemt. I den grad det diskuteres, handler det som regel om prisforskjeller.

Kunnskapsdepartementet ga før sommeren ut en veileder for utvikling av kvaliteten i SFO. Det er et viktig steg i riktig retning, men det er ikke godt nok. En veileder stiller ingen krav, og vi vet ikke hvor mange som kommer til å bruke den. Forbrukerrådet har i flere år påpekt viktigheten av å vite hvordan kvaliteten i SFO er, men vi er redd det neppe vil bli gjort undersøkelser i alle kommuner, før det blir pålagt å måle kvaliteten. Kunnskapsdepartementet bør sørge for at alle kommuner gjør slike kvalitetsundersøkelser. Hvilke kvalitetskrav som skal stilles, er opp til departementet. Det kan være krav om personalets kvalifikasjoner, antall barn per voksen eller innhold og kvalitet i aktivitetene. Vi er opptatt av forutsigbare rammer for foreldre og barn, og at alle kommuner skal gi et godt SFO-tilbud. Vår test viser at kommunene vet for lite om hva de i dag tilbyr barna.

Statssekretær Elisabeth Dahle (SV) sa i forrige uke til NRK at våre tall om manglende kvalitetskontroll tyder på at det bør stilles strengere krav, og at den veiledende rammeplanen absolutt burde gjøres lovpålagt. Vi er glade for at departementet er enige med oss i denne saken, det er gode nyheter for både foreldre og barn. Så gjenstår det å se om den påtroppende regjeringen også synes kvalitetssikring i SFO er viktig.

Abonner på vårt nyhetsvarsel