Krever kutt i antibiotikabruk

I dag er det den europeiske antibiotikadagen, og forbrukerorganisasjoner i flere land bruker anledningen til å lansere en kampanje for å få politikere og myndigheter i EU til å begrense antibiotikabruken i matproduserende dyr.

Som infografikken fra forbrukerorganisasjonen BEUC viser; jo mer antibiotika som brukes, jo høyere risiko er det for at bakteriene blir resistente. Misbruk og overforbruk på matproduserende dyr stimulerer antibiotikaresistens som kan spre seg til mennesker på flere måter, blant annet gjennom mat.

Forbrukerrådet oppfordrer norske myndigheter til aktivt å ta til orde for strengere regelverk i EU, samtidig som det gjøres grep her hjemme. Vi skal kunne kjøpe mat uten at det følger med antibiotikaresistente bakterier i handlevognen.

Hønsehall. Foto.

Foto: Colourbox.com

Forby preventiv bruk av antibiotika

Dagens EU-regler om antibiotikabruk er utilstrekkelige. Antibiotika for vekstfremming ble forbudt i EU i 2006, ti år etter Norge, men gis fortsatt for å forebygge sykdom.

Her til lands har både forskere og bransjeaktører ropt varsku om bruken av antibiotikumet narasin, fordi det øker faren for resistens. Et årlig forbruk på 10 tonn, gitt til friske kyllinger, er ikke annet enn betenkelig.

De nye lovforslagene som diskuteres i EU-parlamentet må forby antibiotikabruk på friske dyr. Her kan også Norge gå foran. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal på oppdrag fra Mattilsynet gjennomføre en risikovurdering av bruken av koksidiostatika og narasin. Et avgjørende kriterium for om narasin skal tillates,  må være evnen stoffet har til å fremme antibakteriell resistens. Målet må være at vi ikke skal ha slike bakterier i mat.

Ute av kontroll

Tester av rått kjøtt antyder at situasjonen er ute av kontroll i en rekke europeiske land. Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er urovekkende høy. I Italia, Portugal, Spania, Belgia, Nederland og Tyskland er fra 72 prosent til 98 prosent av fjørfeprøvene forurenset med resistente bakterier.

Forbrukerrådet fant mulitresistente E. coli-bakterier i sju av ti kyllingfileter kjøpt i butikk. Hvis det er representativt, er det all grunn til bekymring, siden vi har et strengere regelverk enn resten av EU.

Problemene knyttet til antibiotikaresistens krever handlekraftige politikere. Heldigvis synes den norske landbruksministeren å være mer på hugget enn sine kollegaer i blant annet Tyskland og Danmark. Vi håper Sylvi Listhaug fortsetter der hun har begynt. Ikke bare kan hun sikre norske forbrukere kjøtt uten farlige bakterier, men også vise resten av Europa at det er mulig.

 

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel