Krever tiltak mot skadelige hverdagskjemikalier

I dag arrangerer Forbrukerrådet seminar om sprøytemidler og rester av sprøytemidler i mat. Seminaret er et samarbeid med Polyteknisk Forening, Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi og Bioteknologinemnda.

Bakgrunnen for seminaret er bekymringen for at dagens kjemikalieregelverk er for dårlig. Forbrukerrådet frykter at når  grenseverdiene for sprøytemiddelrester i mat heves, så tas det ikke nok høyde for cocktaileffekter og ulike skadelige langtidseffekter som kjemikaliene kan ha.

Forskere mistenker at både dårlig sædkvalitet, testikkelkreft, misdannelser på kjønnsorganer og for tidlig pubertet, kan skyldes hormonforstyrrende kjemikalier. Skadelige forstyrrelser i hormonbalansen er observert hos mange dyrearter. Ny dansk forskning dokumenterer at sprøytemidler som hver for seg er risikovurdert som «trygge», gir hormonforstyrrende effekter når de virker sammen. Rotter som ble eksponert for en miks av «trygge stoffer», fødte færre levende unger enn rotter som ble eksponert for sprøytemidlene enkeltvis.

Barn er ekstra sårbare fordi de har så lite hormoner i kroppen fra naturens side. Samtidig er det urovekkende at barn i dag eksponeres for langt flere skadelige kjemikalier enn for 50 år tilbake; fra mat, fra leker, fra klær, fra kroppspleieprodukter osv.

Forbrukerrådet er bekymret for den risikoen vi utsetter barna våre for og mener en langt sterkere føre var-tankegang må legges til grunn for regelverket. Derfor etterlyser vi et strengere kjemikalieregelverk som tar høyde for eksponeringen vi daglig utsettes for fra en rekke ulike kilder. Da danske miljømyndigheter i 2009 samlet verdens ledende forskere på hormonforstyrrende stoffer til en workshop, mente forskerne allerede da at grenseverdiene burde senkes ned til en tiendedel av dagens nivå.

Skadelige hverdagskjemikalier er en sak norske politikere synes å ha glemt. Det er på høy tid at Norge gjør som sine naboland og får på plass en handlingsplan for en giftfri hverdag, slik at foreldre kan kjenne seg trygge på at barna ikke eksponeres for hormonforstyrrende stoffer og andre skadelige kjemikalier i hverdagen. Sverige og Danmark har hatt slike tiltaksplaner i flere år. Vi kan ikke fortsette å ta sjansen på at det muligens går bra. Forskernes advarsler må tas på alvor.

 

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel