Gi oss giftfri laks!

Publisert 19. juni, 2013
Hvor mye laks og fet fisk bør vi forbrukere spise? Spørsmålet har fått mye oppmerksomhet i det siste.

For fortsatt inneholder oppdrettslaksen miljøgifter vi helst skulle sett var fjernet.

Selv om enkelte forskningsmiljøer mener innholdet av miljøgifter er lavere enn tidligere, spør vi oss; hvorfor må oppdrettslaks i det hele tatt inneholde miljøgifter?

Oljen som brukes i fôret til oppdrettsfisk kan effektivt renses for miljøgifter. Oppdrettsfisk er med andre ord en av de matvarene der miljøgiftene i stor grad kan fjernes, og slik gi renere og tryggere mat.

Fordelene ved å spise fisk og sjømat er mange, og flere kampanjer har fokusert på økt forbruk av fisk. Og nettopp laksen er blitt særlig populær blant barn og unge. Samtidig blir forbrukerne skremt når de får vite at favorittmiddagen inneholder miljøgifter.

Miljøgiftene det her er snakk om kan gi alvorlige helseskader, slik som redusert forplantningsevne, kreft, hormonforstyrrelser og fosterskader. De farligste stoffene, som PCB og dioksiner, kan gi skader selv i små konsentrasjoner.

Hittil har næringen skjult seg bak at den overholder grenseverdiene. Av hensyn til forbrukernes helse og eget omdømme, bør næringen tenke seg om én gang til. Det kan til og med vise seg å være lønnsomt å sette i verk tiltak som gjør oppdrettslaksen fri for miljøgifter.

I stedet for at forbrukerne nå skal bli engstelig over en sunn trend og velge bort fisken, bør næringen komme på banen. La oss slippe å høre at vi ikke bør spise laks mer enn to ganger i uken på grunn av miljøgifter.

 

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Fung. forbrukerpolitisk direktør/fagdirektør Handel
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel