Mål radon straks

Publisert 13. februar, 2013
Alle utleieboliger skal innen utgangen av dette året ha gjennomført måling av radon. Det haster derfor nå for utleierne.

Det tar minst to måneder å måle radon ordentlig, og målingen må skje om vinteren. Derfor begynner det å haste for de som leier ut boliger, både private og offentlige utleiere.

Måles i flere uker

Hvis du ikke starter målingen i februar, må du starte i oktober for å bli ferdig med en to måneders måleperiode.

Måling av radon skjer ved at en sporfilm må stå på stedet som måles i flere uker for å gi pålitelig svar.

Radon er en usynlig, luktfri gass som er kreftfremkallende. Den finnes naturlig i store mengder i Norge, og siver inn i bygg gjennom sprekker i bygningskonstruksjonen. Dermed forekommer den innendørs helst i kjellere og lavere etasjer.

Den er også flyktig i den forstand at den lett forsvinner ved lufting, og når dører og vinduer står litt på gløtt. Derfor måles den om vinteren for å gi pålitelig resultat. At den er flyktig, gjør den vanskeligere å måle, men samtidig bidrar dette til at et eventuell problem med radon ofte kan løses med enkle midler.

Tiltak mot radon

Blant tiltakene som benyttes for å stanse radon i innelufta er:
God utlufting, vifte som skaper svakt overtrykk inne, tetting av utett grunnmur, samt bruk av radonsperre, eller at rom som er utsatt for radon ikke brukes som oppholdsrom eller soverom – eventuell en radonbrønn.

Denne listen med mulige tiltak er ikke uttømmende, og boligeiere bør søke råd fra eksperter hvis målingene viser at man har et problem. Kommuner har ofte oversikt over radonutsatte områder lokalt.

Enhver som bor i et radonutsatt område kan ha glede av å måle selv om de ikke leier ut. At man ikke tar skade av innelufta, er selvsagt godt å vite for enhver. Radon utgjør ingen akutt trussel, men de langsiktige virkningene kan være alvorlige og i verste fall gi lungekreft – og det er indikasjoner på at barn og røykere bør vise særlig aktsomhet.

Vær på vakt

Dessverre er det blant tilbyderne av radonmålinger også firmaer med lav troverdighet. I 2011 advarte Forbrukerrådet mot ett av disse. De fleste firmaene fremstår som seriøse, men forbrukeren bør være på vakt.

Statens strålevern har mer informasjon på sine nettsider.

Forskriften om radonmåling trådte i kraft 1.1. 2011.

 

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel