Meglere i vranglås

Publisert 30. januar, 2013
Eiendomsmeglerne forsøker å forsvare bransjens mislykkede forsøk på bedre å tilrettelegge for boligkjøp, slik at det kan oppleves mer tidsriktig og hensiktsmessig for boligkundene.

Men de feiler nok en gang.

Denne gangen er virkemiddelet et personangrep på meglernes egne nettsider. Vi ba om å komme til orde med et tilsvar nettopp der – men det ble avvist.

Etter Forbrukerrådets kritikk av meglerbransjens bruk av lokkepriser for å villede boligkjøpere, våre medieutspill om å prute på meglerprisen og vår anvisning av gode fremgangsmåter for trygt å selge eiendom selv uten megler, har vi tråkket på flere av bransjens aller ømmeste tær. Det blir man ikke nevneverdig populær av – blant meglerne.

Naturlige grep

Det siste er altså myndighetenes krav til skriftlighet i budgivningen. Dette er et første naturlig grep overfor en bransje som ikke evner å komme fram til gode løsninger selv.

Litt bakgrunn: Meglere fikk i desember 2012 forbud med øyeblikkelig virkning mot å starte markedsføringen av boliger før de har innhentet og kontrollert opplysningene om eiendommen som kjøper etter loven skal få før handelen sluttes, jamfør meglernes plikter etter eiendomsmeglingslovens § 6-7. Dette har også betydning for at ikke selgeren skal få problemer for ikke å ha gitt lovpålagte opplysninger.

Og: Regjeringen så seg nødt til å beordre meglerforetakene til å presentere prislisten sin på nettet med virkning fra nyttår 2013. Til tross for at de selv arbeider på nettet daglig, har meglerforetak holdt fast ved at prisene på egne tjenester ikke skal være lett tilgjengelig på nett. Der er kjøpere av tjenester vant til å finne slik informasjon, slik at de som forbrukere kan gjøre sammenligninger.

Hatten av for Sigbjørn Johnsen

Finanstilsynet foreslo før jul skriftlige budrunder. Finansminister Sigbjørn Johnsen har stilt seg bak dette og straks løftet saken på dagsordenen, ved å gjennomføre høringen slik at tiltaket kan virkeliggjøres allerede til sommeren. Hatten av for Johnsen! Slik saken nå ligger an, vil den praksisen megler-sjef Finn Tveter forsvarer, med stor sannsynlighet være forbudt om få måneder. Finanstilsynet sier at «tiden er moden», og det stemmer. Meglerne kan ikke lenger dekke seg bak tidligere tiders uro over elektronisk kommunikasjon og at e-post og SMS ikke skulle komme frem til mottaker. Myndighetene driver meglingsbransjen fra skanse til skanse – om enn i noe sakte tempo – og slik sett er det fra en menneskelig synsvinkel lett å forstå Tveters frustrasjon.

I dag er det vanlig at meglere benytter elektroniske midler – som SMS – for å formidle status i budprosessen til boligkjøperne. Vår påstand står 100 prosent ved lag: Bransjen benytter gjerne elektroniske hjelpemidler for å lette eget arbeid, men er en sinke når det gjelder å bruke ny teknologi til fordel for kjøperne av meglertjenester og boliger.

Det er overhodet ikke omtvistet at megler skal tilrettelegge for at budrunden skjer på en forsvarlig måte, og at megler kan avvise bud i samråd med selger. Ingen kan heller være i tvil om formuleringen dette ene meglerfirmaet løfter fram på første nettside :«Megler har rett til å avvise bud gitt på SMS og E-post», fremstår som noe ganske annet enn når ordet «bør» er brukt i tilknytning til uro om budet når fram i tide.

– Ingen kjedepolicy

At dette er en særegen linje fra Privatmegleren bekreftes effektivt på VG Nett av deres egen kjedesjef for kvalitet og kompetanse, Dag Hegerstrøm. Sitat:
«Dette er ikke noe kjedepolicy vi ber kontorene våre om. I de tilfellene hvor denne beskjeden gis, har man en avtale mellom selger og megler fordi man kanskje forventer en overopphetet budrunde, spesielt i byene. Generelt praktiserer vi på lik måte som de fleste andre meglere».

Vår uttalelse til VG Nett er gitt etter at jeg ble orientert om Privatmeglerens begrunnelse. Denne praksisen er ikke deres kjedepolicy, og de bekrefter at dette er en praksis som ikke samsvarer med de fleste andre meglere – og Tveters krav om unnskyldning faller på sin egen urimelighet.

Meglerne vil snakke med budgiverne på telefon. Er det noen som tror hensikten er å snakke budene nedover? Og hvorfor drøyer bransjen slik med opptak av samtalene?

Privatmeglerens begrunnelse via VG Nett  – nemlig at dette skal forstås som deres eget bidrag til å kjøle ned budrundene – stiller jeg meg nå lite grann tvilende til, inntil jeg ser resultatene. Hvor vellykket har det vært?

Et ganske rått løp

Forbrukerrådets forslag om 48 timer mellom siste visning og tidligste akseptfrist for budet, ville  soleklart være mer effektivt for å gi ro og tid i boligkjøpsprosessen. Men selv et vedtak om 24 timer klarte eiendomsmeglerne å forpurre i 2009, slik at boligkjøpere i tusentall i dag tvinges til å starte budgivningen om morgenen for den boligen de første gang fikk sett på visning kvelden i forveien – med hele sin økonomiske helsetilstand som innsats. Det er et ganske rått løp som vi boligeiere med ujevne mellomrom inviteres til å ta del i når vi skal bytte bolig. Det er skuffende at ikke flere i bransjen ser det.

Tveter er nok blant de få her i landet som bruker bekymringen fra 2008 og 2009 om mail og SMS som fasit for 2013. Tvert imot burde teknologiske fremskritt nå sørge for at gamle retningslinjer ble oppdatert.

Meglerbransjen tar teknologien i bruk når det passer dem selv:

Bransjen sender gjerne salgsoppgaven og takstmannens vurderinger på e-post. Vi har lenge understreket for meglerbransjen at det er bedre for forbrukerne om den var direkte nedlastbar for kundene fra nettet når boligen ble annonsert. Meglerbransjen godtar at det første budet sendes på e-post. Budskjema med første bud skannes og så sendes det på e-post. Hvor er da bransjens uro for at budet ikke kommer frem?

Meglere godtar jo også at det første budet kan sendes via mobil. Ta bilde av utfylt budskjema med mobilkameraet og send det som en MMS.

Men hvis den usikre boligkjøper ønsker å sende også sine budforhøyelser til den samme e-postadressen eller mobil der de leverte sitt første bud, dekker bransjen seg bak at det er altfor usikkert og møter kunden med trussel om at budet går i søpla. Det er «elendig kundeservice». Dermed tvinger de budgivere over til telefonen. Bestemmelser om SMS og e-post holdes sovende eller vekkes til live etter meglerens ønske. Ser ikke Tveter at denne form for doble standarder gjør eiendomsmeglingsbransjen lite troverdig?

Overmodent for revisjon

Tiden for muntlighet i budrunden er løpt ut, og retningslinjene er overmodne for revisjon. Vi har tydelig uttrykt overfor bransjen at vi ønsker elektroniske systemer for budprosessen. Kravet til skriftlighet blir derfor et første naturlig grep fra myndighetene overfor en bransje som ikke evner å komme fram til gode løsninger selv. Det vi ser for oss er et system som forbrukere enkelt kan benytte, som sikrer notoritet og sørger for at budrundene blir mulige å etterprøve.

Forbrukerrådet ser derfor elektronisk budgivning som et flott fremtidig mål – og vil gjerne gjenta vår stående invitasjon til bransjen om å delta i samarbeid om å gjøre dette til virkelighet.

 

 

 

 

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel