NAVs kroniske saksbehandlingsfeil

I dag krever NAV at legeattest legges ved alle søknader om stønad.

Årsaken er at hjelpebehovet skal vurderes på nytt hver gang. Forbrukerrådet mener at det er et hinder for effektiv dialog mellom forbrukere og offentlig sektor.

Gjeldende rett er at alle henvendelser som er av betydning for saken, skal NAV lagre, for eksempel dokumenter bruker selv sender inn, vedtak og notater fra viktige telefonsamtaler. Dersom det ikke foreligger endrede forhold hos pasienten som endrer dennes rettigheter, fører krav om legeattest ved den samme søknaden til et unødvendig skjemavelde for pasienten.

Det er også dårlig bruk av legenes, pasientenes og NAVs tid og ressurser.

Gjøre det enklere

Forbrukerrådet mener at NAVs saksbehandlingsmetode av stønader må gjennom en endring. I dagens digitale hverdag skal det være mulig å gjøre det enklere for pasienter å komme raskere i en effektiv dialog med offentlig sektor. Vi opplever NAVs unnskylding for dårlig saksbehandling som et forsøk på ansvarsfraskrivelse når de skylder på dårlig IKT-løsning. Mye handler i stedet om riktig prioritering. Det holder ikke at NAV skylder på noe de mener skal være nærmest umulig å rette på.

Samtidig viser de siste dagers VG-saker om kronikere som gang på gang må gå «strafferunder» om legen for å føre gjentakende bevis for sine lidelser, at også Arbeids- og sosialdepartementet må legge til rette for en smidigere dialog mellom NAV og brukere. Departementet må jobbe for at regelverket om stønader endres, slik at det blir mulig med en mer skjønnsmessig vurdering av hver enkelt pasient etter individuelle behov.

Digitalisering av NAV kan vanskelig kalles modernisert når pasienter gang på gang må gå en unødvendig omvei for å motta stønad, særlig når problemene med dagens situasjon er kjent og det ikke gjøres rom for mer praktisk anlagt saksbehandling.