Nettnøytraliteten utfordres

Publisert 16. mai, 2013
Nettnøytraliteten brytes jevnlig i Europa.

Nettnøytraliteten brytes jevnlig i Europa – og nå varsler også den tyske telekomgiganten Deutche Telecom at de ønsker å begrense nettilgangen på grunn av fulle nett. Saken har vakt stor oppsikt, og det tyske post- og teletilsynet varsler at de vil se nærmere på planene.

Nettnøytralitet betyr at internettleverandøren ikke kan sperre internettjenester eller prioritere trafikk etter innhold eller applikasjon. Sagt med andre ord, du skal selv bestemme hva internettlinjen din skal brukes til. Når Deutche Telecom sier de ikke vil behandle all trafikk likt, er dette et opplagt brudd på dette prinsippet. Tidligere har vi sett at Skype ble blokkert av Netcoms søsterselskap i Spania, noe som også har vært vanlig i mange europeiske land.

Frie og nøytrale nett er en forutsetning for det internettet vi kjenner i dag – og viktig for fri ytring, fortsatt innovasjon og et velfungerende, forbrukervennlig marked. Samtidig blir debatten om trafikkstyring stadig aktualisert, blant annet  gjennom internettleverandørenes bekymring for at nettet skal bryte sammen.

Vi har tidligere påpekt at det foreløpig er lite som tyder på at vi står fremfor nettets knefall – noe som også ble bekreftet i Teknisk Ukeblad denne uken. Det er fortsatt mye ledig kapasitet, og både vanlige forbrukere og bedrifter bruker mindre enn de betaler for.

Den norske regjeringen skal ha skryt for at de i sin digitale strategi varsler at de vil forsvare prinsippet om nettnøytralitet, og om nødvendig vurdere tiltak. I Norge har vi et sett med frivillige retningslinjer for nettnøytralitet. Disse er et godt utgangspunkt, men langt fra tilstrekkelig. Det er flere aktører som ikke har skrevet under, og det er heller ingen sanksjonsmulighet ved eventuelle brudd.

I Nederland og Slovenia er nettnøytralitetsprinsippene blitt en del av lovverket, og flere andre land vurderer det samme. Det er vanskelig å se hvorfor vi ikke skulle følge etter. Nettnøytraliteten brytes jevnlig i Europa, og en lovfesting vil være et godt, preventivt virkemiddelt for å se til at det samme ikke skjer i Norge.

 

Bilde av ansatt: Finn Myrstad
Fagdirektør digitale tjenester
(+47) 479 66 900
finn.myrstad@forbrukerradet.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel