Masseødeleggelsesvåpen fra Folkia

Publisert 31. mai, 2013
Det er forskjell på hva som er riktig å gjøre og det som er lov å gjøre. At Folkia selger lån som har  en rente på over 9200 prosent er lovlig. Men er det akseptabelt?

Det fremstår som et prinsipp i vårt rettsvern at alt kan selges, bare informasjonen er god nok. Det bekreftes bl.a. av Røeggen-dommen. Men det betyr bare at de etiske vurderingene som en leverandør må gjøre før hun eller han legger varer og tjenester til salgs er blitt desto viktigere.

Sovende lover om åger

Alle europeiske land har en lovgivning om ågerrenter. Norge også – i straffelovgivningen.

De europeiske land bruker ikke lovgivningen. Bestemmelsene omtales som ”sovende lover” Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (iff) i rapporten de skrev på oppdrag av EU Kommisjonen.

Rapporten er å forstå som et initiativ og en felleseuropeisk vilje til å gripe mer aktivt inn i hvordan finansaktørene opererer. Folkia kan operere innenfor lovverket, men fordi produktet de opererer med vekker allmenn hoderystning, kan de ikke forvente at lovverket ligger fast i det uendelige.

Sette tak for rentene

Det er politisk bevegelse for direkte regulering av utlånsrentene. Ikke alle ideene til løsning som luftes er gode. Men Forbrukerrådet ser positivt på en regulering som setter tak på hvor stor fortjenester utlånere kan ha. Det vil føre til at lønnsomheten på de mest risikable lånene forsvinner, og vi vil kunne unngå lån a la SMS, som Folkia tilbyr.

Vi bør ønske at den islandske finansmannen Hørdur Bernder mislykkes i ambisjonen om å vokse i Norge. For produktene selskapet hans selger har vist seg å være et privatøkonomisk masseødeleggelsesvåpen for unge svensker og dansker. I Sverige alene var det i fjor 53.700 lån a la Folkia som ikke ble innfridd ved forfall, i følge Dagens Næringsliv, som har Kronofogden som kilde.

En eksellent indikator

Vi bør også være negative til hvordan Folkia prøver stikke hull i bestemmelsene som pålegger låneytere å oppgi
årlig effektive rente
 som pris på låneprodukt. Bender prøver seg nok en gang når han sier at deres produkt ikke lar seg presentere på normal måte.

Men visst er årlig effektiv rente en eksellent indikator på hva Folkia tilbyr og selger. Selskapet har et helt ubegripelig dyrt produkt, som bare tjener Folkias interesser, som samfunnet neppe trenger – og som forbrukere bør styre unna.

 

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Fagdirektør finans
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel