Ønskeliste til Idar Kreutzer – ny adm. direktør i FNO

Publisert 3. september, 2012
Forbrukerrådet ønsker Idar Kreutzer lykke til i sin nye rolle som leder av Finansnæringens Fellesorganisasjon og ber samtidig FNO om å ta tak i tema som er viktige for forbrukere/finanskunder flest.
  • Finansinstitusjoners samfunnsansvar innebærer også å utvikle og tilby produkter og tjenester som styrker kundenes økonomi. Lag produkter som tjener kundene, ikke bare selgerne. Test produktene grundig og selg ikke noe dere ikke kan godt nok.
  • Bankene må etterleve kravet om godt bankhåndverk og god markedsføring. Forsvarlig utlånspraksis på boliglån, forbrukslån og kreditter til forbrukere. God rådgivning og fornuftige spareråd – som å spare ved å nedbetale lån på egen bolig.
  • Måten forsikringspremiene beregnes på må ikke holdes hemmelig. Åpenhet om hvilke elementer som inngår i prisen, som vi kjenner fra andre deler av finansbransjen, setter forbrukere i stand til å treffe rasjonelle valg.
  • Vær åpen om klagene til banker og forsikringsselskaper – 99 prosent av klagene går bare til bransjen selv – ikke til nemnder med offentlig innsyn og forbrukerrepresentasjon.
  • Ikke drukne oss i vilkår og ansvarsfraskrivelser: Kommuniser kortfattet og tydelig om produktene deres. Ikke gjem bort prisene i uoversiktlige produktpakker.
  • Full åpenhet om hvordan renten for lån bankene imellom fastsettes!  Internasjonale banker har hatt sitt LIBOR-gate – Vi må kunne stole på at NIBOR fastsettes riktig?
  • Vær åpen på hva som er sparing og hva som er investering, slik at kundene kan gjøre reelle valg.

 

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Fagdirektør finans
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel