Private sykehus, lær av offentlige!

Den norske helsetjenesten er blant de beste i verden. Likevel kan feil skje. Dette gjelder enten sykehusene er offentlige eller private.

Alle sykehus er pålagt å rapportere om pasientskader og forhold som kunne ha ført til skade, jfr. lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3, første ledd. Derfor er det med undring vi registrerer at mens offentlige sykehus publiserer uheldige hendelser, gjør ikke private dette.

Formålet med meldingsplikten er at den skal forbedre pasientsikkerheten. Det handler om å sikre at pasienter ikke skal utsettes for skade når de er i kontakt med helsevesenet. Slike meldinger er nyttig for pasienter å vite om, siden vi alle har rett til å velge sykehus.

Vis åpenhet

Meningen med offentliggjøringen er ikke at enkelte sykehus skal henges ut, tvert imot vil det heller øke bevisstheten om at feil og uheldige hendelser kan oppstå på alle sykehus. Det er viktig å se at sykehusene vurderer sakene og kommer med tiltak for å hindre at lignende situasjoner oppstår i fremtiden.

I 2012 undersøkte Forbrukerrådet hvor mange offentlige helseforetak som offentliggjorde meldinger om uheldige hendelser på deres nettsteder. Resultatet var lite å skryte av, det var nemlig bare to av 21 som offentliggjorde opplysningene på denne måten.

Mann på sykehus.Foto.

Foto: Colourbox.com

Offentlige publiserer

Forbrukerrådet har igjen gjennomført samme undersøkelse for å se om det har skjedd en forbedring. Resultatet er lovende: Det er gledelig at 20 av 21 offentlige helseforetak nå offentliggjør meldinger om uheldige hendelser på sine nettsteder. Bare Helse Fonna HF gjør det ikke. Forbrukerrådet ønsker å rose offentlige sykehus som har tatt alvoret innover seg. Det gjør at pasienter får et bedre og riktigere bilde av det enkelte sykehus.

Det samme kan dessverre ikke sies om private sykehus. Vi sjekket nettstedene til ni private sykehus som tilbyr allmennhelsetjenester og offentlig finansierte operasjoner. Ingen av disse offentliggjør meldinger om uheldige hendelser. Det er for dårlig.

Private sykehus får ofte skryt for å være de flinkeste i klassen til å møte pasientenes behov. Det er vår klare oppfordring at de legger ut meldinger om uheldige hendelser på sine nettsteder. Det vil både styrke deres troverdighet og vise at de tar pasienters behov og sikkerhet på alvor.

Følgende privatklinikker ble undersøkt:

Aleris Helse
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Volvat Medisinske Senter
Diakonhjemmet Sykehus
Martina Hansen Hospital
Klinikk Bergen
Fana Medisinske Senter
Rosenborgklinikken