Regnefeil må ikke bli til fem høns

Publisert 10. april, 2013
Det er misvisende når det fremstilles som om høyesterettsdommen gikk i Røeggens favør på grunn av «en klønete regnefeil».

Det var helheten som felte banken. Kundene visste ikke hva de kjøpte.

For Høyesterett stiller i sin dom to krav som begge må være oppfylt: 1: god info slik at kunden forstår hva han kjøper (hovedvilkåret), og 2: unngå feil om viktige forhold (tilleggsvilkår)

Et oppgjør med råsalget

Dommen i Røeggen-saken falt 22. mars. Den lange rettssaken var et oppgjør med råsalget av strukturerte investeringsprodukter, også kjent som garanterte produkter, eller Aksjeindeksobligasjoner (AIO) / Banksparing med Aksjefordel (BMA). De ble solgt i begynnelsen av dette årtusenet.

Da Ivar Petter Røeggen ble invitert til et møte hos DNB i 2000, kunne banken stolt fortelle at plasseringer i disse produktene var uten noen risiko. Dette er dokumentert. Han ble presentert et ensidig glansbilde av muligheter for fortjeneste, for å løfte han og de andre tilstedeværende opp på en rosa sky av forhåpninger.

Røeggen ble tilbudt en pakke, hvor en såkalt AIO ble kombinert med et lån. Uten dette lånet ville han ikke hatt mulighet for å gjøre noen plassering. Han hadde selv ikke penger til overs. Pakken som ble solgt Røeggen, hadde på det tidspunktet en pris på 520.000 kroner. Seks år etter, da kontraktsperioden var over, var Røeggens samlede tap på 230.000 kroner.

Rimelig klar dom

Røeggen var langt fra alene om å la seg friste av disse tilbudene. På høyden (i 2006) var det 154.000 kontrakter på strukturerte produkter. Fordi enkeltkunder kan ha hatt flere kontrakter, vet vi ikke helt sikkert hvor mange forbrukere som har, eller har hatt, plasseringer i slike produkter. Det vet nok bare bankene selv. For utenforstående er det derfor ikke godt å vite hvor mange som kan ha nytte av dommen i Røeggen-saken.

Dommen er rimelig klar. Røeggen, med Forbrukerrådet som partshjelper, vant frem med at banken ikke burde solgt produktene med den mangelfulle informasjonen som de faktisk hadde gitt.

Høyesteretts Storkammer slo enstemmig fast at Røeggen fikk «et fortegnet bilde av utsiktene til fortjeneste» ved at han ikke fikk riktig, nøktern og realistisk informasjon. Kritikken stopper ikke der. Storkammeret sier videre at banken burde «– ved markedsføring av kompliserte produkter som dette – ha forklart risikoen ved produktene og konsekvensene av lånefinansiering på en måte som var tilpasset ikke-profesjonelle investorer».

Høyesterett mente at DNB forledet Røeggen, både med tanke på fortjenestemulighetene og risikoen.

En god begynnelse

Umiddelbart etter domsavsigelsen kunne DNB fortelle at de ville gi kompensasjon til Røeggen: Andre forbrukere med klager som liknet Røeggens, skulle få en rask avklaring rett over påske.

DNB gjorde slutt på spenningen da banken, onsdag 3. april  i en pressemelding annonserte at den ville tilbakebetale alle kunder som hadde klager på lånefinansierte plasseringer i til sammen ni produkter, dersom kundene var forbrukere og dersom de klaget.

At banken i første omgang har identifisert ni produkter, kan vi regne som en god begynnelse. At det ble akkurat disse ni produktene, skyldes at banken har funnet regnefeil her, lik dem som også fantes i salgsmateriellet som ble gitt til Røeggen.

At det har vært tilfeller av regnefeil, kan likevel ikke være en betingelse for å få oppgjør. Høyesterett har vurdert salgsmateriellet samlet sett og slaktet det – samlet sett.

Helheten felte banken

Regnefeilene var ikke det fellende punktet. De var brikker i kommunikasjonen, men det var helheten som felte banken. Det er derfor misvisende når det fremstilles som om dommen gikk i forbrukers favør på grunn av «en klønete regnefeil».

Når de andre bankene nå skal se på klagene som gjelder dem, trenger de ikke å hente frem de største kalkulatorene. De behøver bare salgsmateriellet og å sammenlikne det med hva Røeggen ble forelagt.

Rydd opp!

Og det er klart at kunder i andre banker også vil kunne nyte godt av Røeggen-dommen. Av salgsmetoder og dokumentasjon som jeg har gått i dybden på fra tiden da Røeggen kjøpte de såkalte spareproduktene, finner jeg gjennomgående misvisende og forledende informasjon. Og det gjelder ikke bare strukturerte produkter.

Det er derfor viktig at flere andre banker nå viser seriøsitet og setter i gang et offensivt opprydningsarbeid. Det bør kunne skje raskt – og uten å dra kundene gjennom årelange rettssaker.

Les også Ber alle bankene betale tilbake

 

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Fagdirektør finans
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel