Større og viktigere transportklagenemnd

Publisert 20. mai, 2014
Regjeringen varsler at bussklager skal inn i Transportklagenemnda og åpner samtidig for trikk og t-bane.

Endelig ser vi resultater av Forbrukerrådets langvarige arbeid for en felles transportklagenemnd.

Det er viktig at alle reisende får en klageordning på lik linje med fly- og togpassasjerer. Innsatsen ved å klage er i dag urimelig høy sammenlignet med prisen for billetten. Mange misfornøyde kunder dropper også å ta klagen videre etter avslag, siden det er både tungvint og dyrt. Derfor er vi glade for at noen nå får det bedre.

Gratis, nøytral «førstehjelp»

Føler du deg overkjørt av selskapet etter å ha klagd på en bussreise, får du en ny mulighet. Du får prøvd saken din i en nøytral nemnd uten å måtte betale dyrt i retten. Den nye klagemuligheten blir både gratis og mye enklere, slik den allerede er for fly- og togpassasjerer. Derfor er regjeringens bidrag viktig for rettssikkerheten. Det vil virke oppdragende på selskapene, som opptrer bedre overfor kundene.

T-banestropper.Foto.

Foto: Colourbox.com

En historisk reise

Dette viser at langvarig arbeid lønner seg. Forbrukerrådet jobbet målrettet med å få på plass en klagenemnd for flypassasjerer. Den første klagenemnda var basert på en avtale med SAS, Norwegian og Widerøe og gjaldt bare reiser med disse selskapene. Når EU-forordningen om rettigheter for flypassasjerer kom i 2004, var vi en sterk pådriver for at alle flyklager skulle behandles i flyklagenemnda. Vi ville ha en klageordning der både bransjen og forbrukersiden var representert. Vi mente vedtakene måtte baseres på en balanse mellom partene, og nemnda måtte ha en uavhengig leder som skulle sikre gode vedtak. I tillegg ville vi skape et godt fagmiljø og gi rom for forbedring av regelverk og bransjepraksis. Flyklagenemnda ble operativ som lovbasert nemnd ved inngangen av 2009. Likevel var det bare et skritt på veien mot målet om en felles klagenemnd på transport.

For åtte år siden inviterte vi Forbrukerombudet og ulike transportbransjer med i arbeidet for  en felles klagenemnd for tog, buss/bane og ferge – etter modell av Flyklagenemnda. Ønsket var en samlokalisering med Flyklagenemnda og Pakkereisenemnda. Viljen til å finansiere en klageordning var dessverre liten hos deler av bransjen, og arbeidet strandet.

Hjelpen kom fra Brussel; nye EU-regler på 2000-tallet for passasjerer på tog, ferge og buss stilte krav til gode klageordninger. Regjeringen ble tvunget til å ta stilling til spørsmålet om klageordninger etter hvert som regelverket skulle tas inn i norsk rett. Dette ga en gyllen mulighet for oss til å lansere ideen om en felles klageordning på nytt. Som følge av dette, ble tog lagt til samme nemnd som fly, og vi fikk Transportklagenemnda.

Ferge, parkering og taxi neste

Vi er nå glad for at regjeringen går for samme løsning for busspassasjer og de som tar trikk, t-bane eller bybane. Standhaftighet og tålmodighet lønner seg. Med en handlekraftig regjering tror vi også at vi snart vil få se andre transportområder som ferge, parkering og taxi innlemmet i Transportklagenemnda. Det haster også for regjeringen, for fra 15. juni neste år skal de ha på plass utenrettslige tvisteløsninger for alle forbrukerområder for å oppfylle forpliktelsene i det såkalte ADR/ODR-direktivet. Da har vi løsningen klar.