Strømkundene blir taperne

Vi er veldig skuffet over de nye signalene fra NVE om betaling av strøm på forskudd. Vi er vitne til et trist tilbaketog.

Vi var jo så begeistret da NVE i fjor høst foreslo totalforbud. Nå vil kampen mot at husholdningskunder skal forskuddsbetale strømmen, fortsette.

For Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ikke lenger ha totalforbud mot forskuddsbetaling av strøm. I stedet går nå direktoratet bare inn for begrensninger: Leverandørene får ikke lenger ta forskudd for lengre enn tre måneder.

I høst foreslo direktoratet i et høringsforslag at all forskuddsbetaling skulle forbys.

Har tapt millioner

Kundene har beviselig tapt flere titalls millioner på forskuddsbetaling. Det er prisen forbrukerne har måttet ut med fordi Forbrukerrådet i 2003 tapte den forrige kampen mot forskuddsbetaling. Det finnes ikke noe som er mer ødeleggende for et velfungerende marked med konkurranse og lysten til å bytte leverandør enn at du som forbruker ender opp med å betale to ganger – først til det selskapet som beholder pengene dine uten å levere strøm, og deretter til et nytt selskap.

At forbrukeren betaler for varen når hun mottar den, er i det hele tatt et sunt og velprøvd prinsipp som hele handelsnæringen for øvrig baserer seg på. Det er enkelt og greit og forståelig for alle.

Forskuddsbetaling gir kompliserte avregninger. Uforståelige strømregninger gjør at forbrukere går glipp av den nære koblingen det er mellom forbruket og regningen. Når sammenhengen mellom forbruksmønsteret og regningen blir lite gjennomsiktig, forsvinner mye av motivasjonen for energiøkonomisering, og vi går glipp av en positiv miljøgevinst.

Uforståelige regninger ødelegger hele grunnlaget for konkurranse i markedet. Alminnelige kunder gir opp fordi det finnes massevis av helt unødvendige varianter som ingen kan forvente at en alminnelig forbruker kan overskue alle ulemper ved. Det blir helt unødvendig vanskelig å være kunde.

Strømmaster.Foto.

Foto: Colourbox.com

Privilegium for strømbransjen

Uansett hvordan du snur og vender på det, så er forskuddsbetaling et usikret lån som forbrukeren yter til næringslivet. Det er helt uforståelig at strømbransjen skal ha slike privilegier. Tenk deg restauranter som krever 800 kroner idet du setter deg ved bordet, og så skal du motta en avregning og få utbetalt ditt tilgodehavende i ettertid, hvis de har penger igjen.

For legger man forskuddsbetaling til grunn for andre varer som omsettes, ser man jo det komiske.

Det enkleste er det beste. Strømmen skal betales når den er mottatt. Vi håper nå at politikerne, som ellers ønsker forenkling og økt miljøbevissthet, vil slå dette fast som et prinsipp. Det er 2,5 millioner strømkunder i dette landet.

Og det må da sikkert finnes politikere som ønsker å være på lag med disse.