Taper penger på feil bank

Publisert 3. oktober, 2014
Dersom du er i «feil» bank, taper du 23 100 kr i året for et lån på 1,7 mill., et lånebeløp som er ganske vanlig.

Begår du den feilen i 20 år på rad, er det opp mot en halv million ut av vinduet uten særlig god grunn.

– Rentenivået er i dag så lavt, at det ikke har noen hensikt å bytte bank.

– Tilbudet fra den ene banken til den andre er så likt, at det er like godt å bli der man er.

– Vi bruker så lite av husholdningsinntektene på boliglån, at det kan være det samme.

Har du selv tenkt eller sagt dette, så bør du se litt på disse eksemplene;

Boliglåntabell.grafikk

De månedlige kostnadene er hentet fra finansportalen.no. Bankene som er valgt, er de bankene som enten har de beste eller de dårligste betingelsene for akkurat denne typen lån ved utgangen av sept. 2014.

Tabellene viser at dersom du er i «feil» bank, så taper du 23 100 kr i året for et lån på 1,7 mill., et lånebeløp som er ganske vanlig. Begår du den feilen i 20 år på rad, er det opp mot en halv million ut av vinduet uten særlig god grunn.

Kappes om de unge

Og unge står i fare for å tape enda mer. Bankene kappes om å få unge kunder og gir gode tilbud. SpB1 Telemark vil, under gitte forutsetninger, kunne gi deg et lån på 3,03 prosent i effektiv rente. Du trenger kanskje å ha en besteforelder med tilknytning til fylket, men det synes ikke som om banken avkrever steinhard bevisførsel for at besta faktisk bodde på Heistad i deler av oppveksten. Det som er betenkelig, er at banken avkrever at kundene skal være såkalte totalkunder i banken, men hva det innebærer er ikke lett å se på nettsidene til banken. Etter å ha søkt rundt, er vi fortsatt i villrede.

Uansett er det ingen ondskap i å sette bankene opp mot hverandre og forhandle tilbud. Det ene rekordresultatet har avløst det andre de siste årene for bankenes del. Etter årets 6 første mnd. hadde bankene et samlet driftsoverskudd før skatt på 27.000.000.000 kroner, hvilket er 7.000.000.000 kroner mer enn i fjor.

Gullalder for norske banker

Og ja, styreleder i Finans Norge, Finn Haugan, fikk rett da han omtalte vår samtid som gullalder for norske banker. Bankene kan bl.a. takke norske forbrukere for at vi ikke misligholder boliglånene våre. For i dag gjør vi det nesten ikke.

Det er derfor rimelig at bankene nå takker kundene – og tilbyr dem gunstige boliglån.