«Vær glad du ikke har kreft»

Dårlig kommunikasjon er en hyppig årsak til at en av tre har hatt et negativt møte med helsevesenet de siste fem årene. Det bør bekymre helseminister Bent Høie.

«Har du bare ryggproblemer? Vær glad du ikke har kreft». «Folk dør. Du nevner ikke noe annet enn ordinære sorgreaksjoner. Du skal ikke hit, du skal til sjefen din». Dette er noen av mange «hørt hos legen»-sitater hentet fra legelisten.no, et «tripadvisor»-lignende nettsted startet av en enkelperson hvor alle kan gi skriftlige vurderinger av legen sin. Selv om mange har gitt legen sin gode skussmål, er de negative erfaringene dessverre ikke enestående.

Se kreftpasient Lene Wikanders opplevelse av møte med helsevesenet

Hver tredje forbruker

Hver tredje av oss har hatt et negativt møte med helsevesenet de siste fem årene, viser en befolkningsundersøkelse Forbrukerrådet gjorde for i underkant av et år siden. Dårlig kommunikasjon er en så hyppig årsak at dette også bør bekymre helseminister Bent Høie. Det er tydelig at mange bruker sin stemme på legelisten.no i et forsøk på å informere andre pasienter, leger og styresmakter om at dette skjedde meg, og dette var ikke greit. Mye kan løses vet at leger blir bedre til å kommunisere med sine pasienter. Det skjer ikke av seg selv.

Er det så nøye, da?

«Heller en lege som kan faget sitt, enn en lege som kan snakke om følelser», er ofte en innvending som kommer opp når det fra tid til annen debatteres hvordan helsevesenet kommuniserer med pasientene. Det er ikke enten eller. Det personlige møtet med legen berører oss. Det er i dette møtet vi går ut av våre vante roller som arbeidstakere, ledere, kamerater, foreldre, barn og partnere. Det er i det personlige møtet med fastlegen vi kan føle oss avkledd, faglig underlegen og «en pasient i rekken».

Det er innlysende at god dialog mellom lege og pasient er viktig for begge parter. Legen er avhengig av pasientens egne fremstillinger av symptomer, mestringer og manglende mestringer for å kunne diagnostisere. Samtidig er det viktig at pasienten opplever seg godt informert om egen helse. Å bygge helse og arbeidsevne er ikke en jobb legen kan gjøre alene, jobben kan ikke gjøres uten at både pasient og lege jobber sammen om det.

Og hva er løsningen?

Forbrukerrådet forventer at kommunikasjonskunnskap blir en viktigere del av utdannelsen og vektlegges videre i arbeidslivet. Leger finnes i et aldersspenn mellom 24 og 70 år. Noen har studiene friskt i minne, for andre ligger det lenger unna. Også etter endt utdannelse må trening på kommunikasjon foregå jevnlig.

På legelisten.no strømmer vurderingene inn, og brukere kan gi opptil fem stjerner for hvor gode legene er til å kommunisere og skape tillit. Det blir tydelig at det lønner seg for den enkelte fastlege å lykkes i relasjon med pasientene. Men én svale gjør ikke en sommer. Skal vi klare å gi flere pasienter bedre opplevelse fremover, må pasientkommunikasjon få høyere status i hele helsevesenet. Her har helseministeren en viktig oppgave.

 

Relaterte saker