Vegvesenet viser vei!

Publisert 3. juni, 2013
Forrige uke fikk Statens vegvesen utmerkelse for deling av data om det norske veinettet.

Jeg håper det kan være til inspirasjon for andre offentlige virksomheter.

Vegvesenet, Helsedirektoratet, kollektivtransportselskaper og andre virksomheter har store mengder data lagret. Dette kan være kart, resultater fra spørreundersøkelser eller rutetidtabeller. Når disse gjøres åpne, kan de tolkes av både maskin og menneske. Ut fra dette kan man for eksempel lage apper til smarttelefoner. I forbindelse med konkurransen App4Norge la Vegvesenet ut Nasjonal vegdatabank. Den inneholder detaljer om alle veier i landet. To av appene som ble premiert i konkurransen brukte data fra vegvesenet. ”Vegkamera” viser veikameraer, kart, trafikkmeldinger og temperatur, og ”Kjørehjelperen” viser informasjon om veien du kjører på.

Prisen ble delt ut på digitaliseringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Vegvesenet fikk prisen for å ha vært aktiv med å gjøre sine data tilgjengelig for viderebruk. Etaten fikk velfortjent skryt for å legge store mengder data om det norske veinettet åpent, slik at deltagerne kunne lage apper basert på dette. Apps4Norge arrangeres for å oppmuntre offentlige virksomheter til å gjøre mer data tilgjengelig for viderebruk, og få frem flere gode eksempler på dette. Jeg applauderer tiltaket, det trengs!

Det har lenge foreligget planer om en nasjonal reiseplanlegger, men vi venter fortsatt i spenning. Hadde alle fylkeskommuner og kollektivselskaper delt de nødvendige data, kunne vi planlagt våre reiser over hele landet med avviksmeldinger og sanntidsinformasjon. Det kan vi ikke i dag.

I sin takketale sa vegdirektør Terje Moe at brukerne stadig etterspør flere elektroniske tjenester, men at de som etat ikke klarer å levere alle disse. Ved å tilgjengliggjøre datasett setter de andre i markedet i stand til å lage gode tjenester. Jeg støtter dette, fordi å åpne offentlige data er en vinn-vinn-stuasjon. Det er ingen tvil om at deling kan stimulere til innovasjon og skape verdier. I tillegg kan det gjøre offentlige tjenester bedre. Nye digitale tjenester kan komme både deg og meg, og ikke minst offentlig sektor selv, til gode. Sitter du i en virksomhet med masse data som dere vil dele, men ikke vet hvordan? Ta en titt på Difis veileder.

Mulighetene er tilnærmet uendelige. Korteste og tryggeste vei hjem fra jobb, vakreste vei til feriedestinasjonen, luftkvalitet i forskjellige områder. Noen ganger har virksomhetene selv sett mulighetene, noen ganger har andre ideene. Det viktigste er at data er åpne og at muligheten ligger der.

Prisen til Statens vegvesen ble delt ut av fornyingsminister Rigmor Aasrud. Det har vært offisiell politikk i mange år at offentlige virksomheter skal dele data. Dette er de pålagt av regjeringen. Jeg registrer likevel at arbeidet mange steder går altfor tregt.

Der ute et sted sitter det en utvikler med en god idé til en tjeneste. En tjeneste jeg i dag ikke vet at jeg trenger, men som jeg kommer til å bli helt avhenging av når den kommer. En tjeneste jeg ikke kommer til å skjønne hvordan jeg klarte meg uten. For at denne ideen skal se dagens lys, trenger utvikleren data. Data regjeringen har pålagt offentlige virksomheter å dele. Nå må vi få fortgang i delingen av data. Så både jeg, du og alle andre der ute kan få tjenester vi ennå ikke vet vi trenger, men ikke kan klare oss uten.

Jeg håper Statens vegvesens åpne data inspirer flere offentlig virksomheter.
Til høsten skal årets mest åpne kommune kåres. Jeg gleder meg.

 

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel