frustrert

Da lahko uporabljamo izbrano
aplikacijo, se pogosto strinjamo:

Pridružite se nam.
Povejmo na glas, da to ni prav!
To ni prav!

Vaš glas bomo uporabili pri akciji, s katero si bomo prizadevali
da aplikacije začnejo spoštovati osnovne potrošnikove pravice.