frustrert

For å ta i bruk apper må
du ofte godta at:

Bli med å si i fra at dette
ikke er greit!
Ikke greit

Vi vil bruke din stemme for å få appene til å
respektere grunnleggende forbrukerrettigheter.