Forside > Klagebrev > Klage på ilagt tilleggsavgift

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på ilagt tilleggsavgift

Klage på tilleggsavgift

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på tilleggsavgift

Jeg viser til passeringer foretatt av meg i perioden
med kjøretøy registrert som
. Med medhold i forvaltningsloven klager jeg på vedtak
, gitt av bompengeselskap
den
. Jeg er uenig i vedtaket fordi
, og jeg ønsker at vedtaket og tilleggsavgiften blir opphevet. Jeg er
om klagefristen på tre uker. Fristen gikk fra
. Jeg imøteser deres snarlige avgjørelse.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.