Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Korthus.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Gjøre det enklere å få oversikt over egen økonomi, et mer forbrukervennlig inkasssomarked og bedre forbrukervren ved kreditt og gjeld.

Rapporter

Gebyrfabrikker

Pasienter i primærhelsetjenesten skal ikke finansiere legekontorenes administrative systemer utover det de betaler i egenandel.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto har ført til lavere kostnader.

Gratis inkasso

Aldri mer gratis inkasso.

Høringer

16. august 2023

Høringssvar: Modernisering av regelverket for innkreving

Forbrukerrådet er enig i at tiden er moden for å modernisere den statlige innkrevingen. Dagens system er både unødvendig kostbart, belastende for skyldnere og lite rasjonelt for fordringshaverne. Spørsmålet er om forslaget går langt nok i samordnende retning. I Sverige er offentlig innkreving samlet i Kronofogden. Organisasjonen er svært kostnadseffektiv sammenlignet med det norske innkrevingsapparatet.

12. juni 2023

Høringssvar: NOU 2023:6 ny lov finanstilsynet

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 2.3.23, hvor det bes om synspunkter på NOU 2023:6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet.

Kontaktinformasjon

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft