Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Korthus.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer

Gjøre det enklere å få oversikt over egen økonomi, et mer forbrukervennlig inkasssomarked og bedre forbrukervren ved kreditt og gjeld.

Rapporter

Gebyrfabrikker

Pasienter i primærhelsetjenesten skal ikke finansiere legekontorenes administrative systemer utover det de betaler i egenandel.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto har ført til lavere kostnader.

Gratis inkasso

Aldri mer gratis inkasso.

Høringer

11. oktober 2023

Høringssvar: Delutredning I fra Drosjeutvalget

Forbrukerrådet fulgte drosjemarkedet tett i perioder før reformen i 2020. Markedet var ikke organisert på en måte som fungerte godt for forbruker før reformen. Forbrukerrådet fant spesielt utfordringer knyttet til forbrukers opplevelse av manglende trygghet, jfr. avsnitt fire. Vi kan heller ikke se at det fungerer godt for forbruker slik det er organisert nå.

16. august 2023

Høringssvar: Modernisering av regelverket for innkreving

Forbrukerrådet er enig i at tiden er moden for å modernisere den statlige innkrevingen. Dagens system er både unødvendig kostbart, belastende for skyldnere og lite rasjonelt for fordringshaverne. Spørsmålet er om forslaget går langt nok i samordnende retning. I Sverige er offentlig innkreving samlet i Kronofogden. Organisasjonen er svært kostnadseffektiv sammenlignet med det norske innkrevingsapparatet.

Kontaktinformasjon

Thomas Ege

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og økonomi