Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Korthus.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Gjøre det enklere å få oversikt over egen økonomi, et mer forbrukervennlig inkasssomarked og bedre forbrukervren ved kreditt og gjeld.

Rapporter

Gebyrfabrikker

Pasienter i primærhelsetjenesten skal ikke finansiere legekontorenes administrative systemer utover det de betaler i egenandel.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto har ført til lavere kostnader.

Gratis inkasso

Aldri mer gratis inkasso.

Høringer

03. mai 2023

Høringssvar: Lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet

Låneformidlingsloven ble vedtatt den 16. desember 2022, og vil tre i kraft den 1. juli 2023.

22. februar 2023

Høringssvar: ESMA – retningslinjer for bærekraftsmerking av fond

Forbrukerrådets høringssvar til ESMA (European Securities and Markets Authority) i forbindelse med «Consultation on Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms».

Kontaktinformasjon

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft og økonomi