Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Korthus.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Gjøre det enklere å få oversikt over egen økonomi, et mer forbrukervennlig inkasssomarked og bedre forbrukervren ved kreditt og gjeld.

Rapporter

Gebyrfabrikker

Pasienter i primærhelsetjenesten skal ikke finansiere legekontorenes administrative systemer utover det de betaler i egenandel.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto har ført til lavere kostnader.

Gratis inkasso

Aldri mer gratis inkasso.

Høringer

06. desember 2022

Høringssvar: Returprovisjoner

Forbrukerrådet støtter Finanstilsynets forslag om nasjonalt forbud mot returprovisjoner. Vi har lenge argumentert for et slikt forbud og publiserte i 2019 rapporten, Forby returprovisjoner. Rapporten dokumenterer hvordan returprovisjoner aktivt motiverer distributører og selgere i rådgivningsklær til å manipulere forbrukere til å velge unødvendig dyre spareprodukter.

15. november 2022

Høringssvar: Utlånsforskriften

Forbrukerrådet ber departementet om å se bort fra de næringsinteressene som tar til orde for å fjerne utlånsforskriften. Dersom alle kravene fjernes vil det potensielt øke den finansielle sårbarheten i husholdningene, noe som kan få alvorlige konsekvenser på sikt.

Kontaktinformasjon

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft og økonomi