Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Klessnor.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Det må bli enklere å velge miljøvennlig, styrke rettighetene ved sirkulære forretningsmodeller og gjøre det tryggere, enklere og billigere å reparere, kjøpe brukt og leie.

Rapporter

Lavere mva ved reperasjon

Virkninger av å fjerne eller redusere merverdiavgiften på reparasjon av forbrukervarer.

Forbruk og klimautslipp

Befolkningsundersøkelse.

Sirkulær økonomi

Om reparasjoner, levetid og grønnvasking.

Overproduksjon av klær

Hvert år produseres tonnevis med klær som kleskjedene ikke får solgt.

Tester

Høringer

05. oktober 2023

Høringssvar til endring av forbrukerklageforskriften – gebyr og verdigrenser

Forbrukerrådet viser til høring om endring av forbrukerklageforskriften. Forskriften gjelder innføring av saksbehandlingsgebyr og verdigrenser for tvister som behandles av Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget.

25. september 2023

Høringssvar til EU-kommisjonens forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer (R2R: Right to repair)

Forslaget vil være et viktig første skritt på veien mot en omlegging fra en lineær økonomisk tankegang basert på «bruk-og-kast», til en sirkulær økonomi hvor ressurser i mye større grad gjenbrukes, ombrukes og resirkuleres.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord.Foto

Gunstein Instefjord

Leder for forbrukerpolitikk

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft