Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Klessnor.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer

Det må bli enklere å velge miljøvennlig, styrke rettighetene ved sirkulære forretningsmodeller og gjøre det tryggere, enklere og billigere å reparere, kjøpe brukt og leie.

Rapporter

Lavere mva ved reperasjon

Virkninger av å fjerne eller redusere merverdiavgiften på reparasjon av forbrukervarer.

Forbruk og klimautslipp

Befolkningsundersøkelse.

Sirkulær økonomi

Om reparasjoner, levetid og grønnvasking.

Overproduksjon av klær

Hvert år produseres tonnevis med klær som kleskjedene ikke får solgt.

Bærekraftige matsystemer

Innspill til regjeringens arbeid med mer bærekraftige matsystemer

Tester

Høringer

16. februar 2024

Høringssvar: Forbrukerrådets høringsinnspill til NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Forbrukerrådet viser til at Klima- og miljødepartementet den 21.11.2023 sendte genteknologiutvalgets utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid på alminnelig høring.

05. oktober 2023

Høringssvar til endring av forbrukerklageforskriften – gebyr og verdigrenser

Forbrukerrådet viser til høring om endring av forbrukerklageforskriften. Forskriften gjelder innføring av saksbehandlingsgebyr og verdigrenser for tvister som behandles av Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord.Foto

Gunstein Instefjord

Leder for forbrukerpolitikk

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft