Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Strømmast mot lettskyet himmel.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer

Det skal bli enklere å ta gode strømvalg, redusere energifattigdom og legge til rette for økt energisparing.

Rapporter

Strømundersøkelse 2023

Strøm og strømleverandører – kunnskap, erfaringer og holdninger i befolkningen.

Sårbare strømkunder 2022

De mest sårbare strømkundene betaler de høyeste prisene.

Strømundersøkelse 2022


Strøm og strømleverandører – kunnskap, erfaringer og holdninger i befolkningen.

Høringer

19. mars 2024

Høyring om EUs energieffektiviseringsdirektiv

Energieffektivisering er den minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å frigjøre energi på, men det er uklare mål og ikke tilstrekkelige virkemidler på plass for å realisere energieffektiviseringspotensialet hos forbrukere.

04. januar 2024

Høringsuttalelse til forslag om endringer i energiloven og ulikeforskrifter – tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked

Forbrukerrådet er glade for at departementene prioriterer dette arbeidet, men ser behov for ytterligere innskjerpinger enn det departementene legger opp til.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm