Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Strømmast mot lettskyet himmel.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer

Det skal bli enklere å ta gode strømvalg, redusere energifattigdom og legge til rette for økt energisparing.

Rapporter

Strømundersøkelse 2023

Strøm og strømleverandører – kunnskap, erfaringer og holdninger i befolkningen.

Sårbare strømkunder 2022

De mest sårbare strømkundene betaler de høyeste prisene.

Strømundersøkelse 2022


Strøm og strømleverandører – kunnskap, erfaringer og holdninger i befolkningen.

Høringer

30. april 2024

Forbrukerrådets innspill til ny styringsavtale for Enova

Enova kan spille en enda viktigere og mer avgjørende rolle for arbeidet med energieffektivisering dersom de får et mer forbrukervennlig mandat og støtteordninger som kommer flere forbrukere til gode.

19. mars 2024

Høyring om EUs energieffektiviseringsdirektiv

Energieffektivisering er den minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å frigjøre energi på, men det er uklare mål og ikke tilstrekkelige virkemidler på plass for å realisere energieffektiviseringspotensialet hos forbrukere.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm