Klag til selger

Brev til utfylling


Det lønner seg å klage skriftlig til selger. Da reduserer du faren for misforståelser, og du kan bevise at du har klagd i tide. Du må gjerne benytte våre brev.

NB! Husk å laste ned brevet til egen pc før utfylling

Har du grunn til å klage?

Kvalitet


Har ikke varen eller tjenesten forventet kvalitet?

Pris


Er ikke prisen på varen eller tjenesten som avtalt?

Forsinkelse


Er leveransen av varen eller tjenesten forsinket?