Klag til selger

Det lønner seg å klage skriftlig til selger. Da reduserer du faren for misforståelser, og du kan bevise at du har klagd i tide. Du må gjerne benytte våre brev.

Byttelapp.Foto
Klagebrev

Kvalitet

Har ikke varen eller tjenesten forventet kvalitet?

Klagebrev

Pris

Er ikke prisen på varen eller tjenesten som avtalt?

Klagebrev

Forsinkelse

Er leveransen av varen eller tjenesten forsinket?