Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Mobil i hånden.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Manipulerende design, overvåkningsbasert markedsføring, kunstig intelligens, sikkerhet i tilkoblede produkter, digital barndom, utenforskap og konkurranse i bredbåndsmarkedet.

Rapporter

Posisjonsnotat: Barns digitale hverdag

Styrk barns beskyttelse mot kommersiell utnytting.

Ghost in the machine

How Generative AI threatens consumer rights.

Ghost in the machine (no)

Hvordan generativ KI setter grunnleggende rettigheter i spill.

Kampanjer

Høringer

02. mai 2023

Høringssvar: Marked 15 – tilgang til mobilnett

Nkoms analyse viser at det norske mobilmarkedet er preget av høye priser og svak konkurranse. Dette samsvarer med Forbrukerrådets egne undersøkelser fra de siste årene som viser at norske mobilkunder betaler mye for lite, og at vi bruker mindre data sammenlignet med våre naboland.

14. februar 2023

Innspill til Representantforslag om å styrke barns personvern på digitale flater

Forbrukerrådet ser svært positivt på at Venstre løfter fram behovet for å styrke barns personvern på digitale flater.

Forbrukerrådet oversender med dette sine innspill til representantforslaget, og støtter spesielt forslag 1, 2 og 3. I tillegg er forslag 8 og 9 nødvendige for å sikre kunnskapsbasert debatt og politikk på området.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm