Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Mobil i hånden.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Manipulerende design, overvåkningsbasert markedsføring, kunstig intelligens, sikkerhet i tilkoblede produkter, digital barndom, utenforskap og konkurranse i bredbåndsmarkedet.

Rapporter

Lei av å bli lurt

Norske forbrukeres opplevelse av manipulerende design

Insert coin

How the gaming industry exploits consumers using loot boxes

Out Of Control

How consumers are exploited by the online advertising industry

Kampanjer

Høringer

22. august 2022

Høringssvar: Utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor

Det er på høy tid at det utvikles en eID-løsning med høyeste sikkerhetsnivå og under demokratisk kontroll, som sikrer forbrukerne tilgang til offentlige tjenester, og kan utgjøre et alternativ til BankID for norske forbrukere.
Beklageligvis er situasjonen at en ny eID-løsning utviklet av offentlig sektor i dag vil utfordre BankIDs enerådende stilling i markedet som eID på høyeste sikkerhetsnivå. Innføringen av en supplerende løsning vil nødvendigvis føre til at BankIDs nåværende markedsposisjon utfordres. Det er derfor å vente at regjeringens foreslåtte strategi vil utløse ulike former for motstand fra næringslivsaktører.

02. mai 2022

Høringssvar: Metode for avgrensing av geografiske markeder for fast bredbåndsaksess

Forbrukerrådet anser ikke at dagens regulering av fast bredbåndsaksess legger godt nok til rette for bærekraftig konkurranse. Brorparten av norske husstander har ingen, eller kun én reell leverandør av fast bredbåndsaksess.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm