Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Mobil i hånden.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Manipulerende design, overvåkningsbasert markedsføring, kunstig intelligens, sikkerhet i tilkoblede produkter, digital barndom, utenforskap og konkurranse i bredbåndsmarkedet.

Rapporter

Posisjonsnotat: Barns digitale hverdag

Styrk barns beskyttelse mot kommersiell utnytting.

Ghost in the machine

How Generative AI threatens consumer rights.

Ghost in the machine (no)

Hvordan generativ KI setter grunnleggende rettigheter i spill.

Kampanjer

Høringer

04. januar 2024

Høringsuttalelse til forslag om endringer i energiloven og ulikeforskrifter – tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked

Forbrukerrådet er glade for at departementene prioriterer dette arbeidet, men ser behov for ytterligere innskjerpinger enn det departementene legger opp til.

15. desember 2023

Innspill til Regjeringens nye digitaliseringsstrategi

Forbrukerrådet tar blant annet til ordet for en helhetlig personvernpolitikk, forbud mot overvåkningsbasert reklame, tilstrekkelig vern av barn og unge og at det offentlige bør innta en føre-var-tilnærming til bruk av kunstig intelligens.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm