Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Mobil i hånden.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer

Manipulerende design, overvåkningsbasert markedsføring, kunstig intelligens, sikkerhet i tilkoblede produkter, digital barndom, utenforskap og konkurranse i bredbåndsmarkedet.

Rapporter

Posisjonsnotat: Barns digitale hverdag

Styrk barns beskyttelse mot kommersiell utnytting.

Ghost in the machine

How Generative AI threatens consumer rights.

Ghost in the machine (no)

Hvordan generativ KI setter grunnleggende rettigheter i spill.

Kampanjer

Høringer

11. april 2024

Forbrukerrådets innspill til skjermbrukutvalget

En viktig årsak til utfordringer med barns skjermbruk er teknologiselskapenes forretningsmodell der det gjelder å holde lengst mulig på brukernes oppmerksomhet for å kunne vise reklame og/ eller samle inn opplysninger for å målrette budskap og reklame.

04. januar 2024

Høringsuttalelse til forslag om endringer i energiloven og ulikeforskrifter – tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked

Forbrukerrådet er glade for at departementene prioriterer dette arbeidet, men ser behov for ytterligere innskjerpinger enn det departementene legger opp til.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm