Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto
To damer foran stortinget.Foto
Forbrukerpolitik

Vår politikk


Forbrukerrådet skal være en synlig, tydelig og uavhengig interessepolitisk aktør, som ivaretar forbrukeres rettigheter og perspektiv og styrker deres muligheter til å utøve forbrukermakt.

Våre prioriteringer

Verdt å få med seg

Se flere nyheter