Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto
To damer foran stortinget.Foto
Forbrukerpolitik

Vår politikk


Forbrukerrådet skal være en synlig, tydelig og uavhengig interessepolitisk aktør, som ivaretar forbrukeres rettigheter og perspektiv og styrker deres muligheter til å utøve forbrukermakt.

Våre prioriteringer

Verdt å få med seg

Se flere nyheter