Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Mor og barn handler i butikken.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Mer og bedre konkurranse i dagligvaremarkedet, redusere markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot unge, gjøre det enkelt å ta trygge og informerte valg og sikre et mer bærekraftig kosthold.

Rapporter

Plantebaserte pølser og burgere

Forbrukerrådets kartlegging av utvalg og næringsinnhold 2022.

Energidrikk barn og unge

PowerPoint-presentasjon
Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge 2021.

Opprinnelsesmerking av mat

Forbrukerutfordringer i det norske leiemarkedet
Befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov for Forbrukerrådet.

Våre Kampanjer

Tester

Høringer

01. februar 2023

Høringssvar: Konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Forbrukerrådet støtter rapportens konklusjon om at «avvikling av tiltakene vil svekke konkurransen» og at «Tines konkurrenter kan få mindre evne til å satse og investere i meierimarkedet.»
 
Selv om det er blitt mer konkurranse i meierisektoren er den fremdeles svært konsentrert, med Tine som en dominerende aktør i de vesentlige varekategoriene. Det er derfor prematurt å fase ut konkurransefremmende
tiltak.

19. desember 2022

Høringssvar: Forsikrift mot prisdiskriminering

Forbrukerrådet støtter innføringen av en forskrift med forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer. Den foreslåtte forskriften er imidlertid ikke tilstrekkelig operasjonell og trenger derfor å strammes til.

Kontaktinformasjon

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord.Foto

Gunstein Instefjord

Leder for forbrukerpolitikk

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft