Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Mennesker på visning.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Et mer forbrukervennlig leiemarked. Sikre at forbrukerne er trygge i møte med håndverkertjenester.

Rapporter

Bolig

Forventede effekter på boligmarkedet av å fjerne utlånsforskriften.

Trygg bolighandel

Nye regler fra 1. januar 2022

Leie bolig

Norske leietakeres erfaringer og ønsker for boligmarkedet.

Høringer

19. september 2022

Høringssvar fra Forbrukerrådet: Forslag til endring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Forbrukerrådet mener endringen ikke bør være midlertidig og knyttet opp mot de høye prisene på strøm. Vi ser det som urimelig at forbrukere med dårlig økonomi som mottar leveringspliktig strøm, skal ilegges høye påslag per kWh, gitt at de ikke har mulighet til å inngå en strømavtale med en strømleverandør.

05. september 2022

Høringssvar: Veilederen for rasjonering i kraftsystemet

Rasjonering av kraft er sterkt inngripende i forbrukernes hverdag, og er egnet til å påvirke tilliten til det norske kraftsystemet i betydelig grad. Forbrukerrådet mener forbrukere i størst mulig grad bør skjermes fra rasjonering.

Kontaktinformasjon

HanneBeth Takvam-Borge.Foto

Hanne Beth Takvam-Borge

Forbrukerpolitisk rådgiver

 
Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare