Jobb hos oss


For oss er det viktig å ansette mennesker med variert bakgrunn og utdanning. Tverrfaglighet gjør oss egnet til å stå på for forbrukerne.

Stillinger

Vi har i hovedsak to typer stillinger i Forbrukerrådet. På våre regionskontor vil du jobbe mest med rådgivning direkte til forbrukere. Dette skjer hovedsakelig på telefon og e-post. I tillegg er behandling av skriftlige klagesaker og forberedelse av saker for Forbrukertvistutvalget viktige oppgaver.

Arbeidsdagen ved Forbrukerrådets hovedkontor består i hovedsak av forbrukerpolitisk arbeid, administrasjon eller kommunikasjon. Jobber du politisk, er du med på å utvikle Forbrukerrådets politikk på aktuelle områder, du deltar i regelverksutvikling og driver utstrakt informasjonsvirksomhet.

Om Forbrukerrådet


Forbrukerrådet er forbrukernes interesseorganisasjon.

Vi arbeider for et forbrukervennlig samfunn og tilbyr service og hjelp til den enkelte.

Det er for øyeblikket ingen ledige stillinger