Jobb hos oss


For oss er det viktig å ansette mennesker med variert bakgrunn og utdanning. Tverrfaglighet gjør oss egnet til å stå på for forbrukerne.

Stillinger

Vi har i hovedsak to typer stillinger i Forbrukerrådet. På våre regionskontor vil du jobbe mest med rådgivning direkte til forbrukere. Dette skjer hovedsakelig på telefon og e-post. I tillegg er behandling av skriftlige klagesaker og forberedelse av saker for Forbrukertvistutvalget viktige oppgaver.

Arbeidsdagen ved Forbrukerrådets hovedkontor består i hovedsak av forbrukerpolitisk arbeid, administrasjon eller kommunikasjon. Jobber du politisk, er du med på å utvikle Forbrukerrådets politikk på aktuelle områder, du deltar i regelverksutvikling og driver utstrakt informasjonsvirksomhet.