Jobb hos oss


For oss er det viktig å ansette mennesker med variert bakgrunn og utdanning. Tverrfaglighet gjør oss egnet til å stå på for forbrukerne.

Stillinger

Vi har i flere typer stillinger i Forbrukerrådet. Arbeidsdagen ved Forbrukerrådets hovedkontor består i hovedsak av forbrukerpolitisk arbeid, administrasjon, kommunikasjon og dialog med forbrukerne. Dialogarbeidet består i hovedsak av å hjelpe forbrukerne på telefon, epost og chat. Jobber du politisk, er du med på å utvikle Forbrukerrådets politikk på aktuelle områder, du deltar i regelverksutvikling og driver utstrakt informasjonsvirksomhet.

På våre regionskontor vil du jobbe mest med klagesaksbehandling og mekling i saker mellom forbrukere og næringsliv.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.