Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


21. januar, 2020

Høringssvar: Ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler

Forbrukerrådet etterlyser en bredere og mer offensiv/oppdatert tilnærming til miljøgifter enn det som er vist i høringsnotatet. Forbrukerrådet mener det er behov for et regelverk som setter konkrete krav for å tydeliggjøre hva som kreves og for å forenkle tilsyn.

21. januar, 2020

Innspill til regjeringens handlingsplan for en giftfri hverdag

Forbrukerrådet mener at ressursene til innsats på alle disse områdene må styrkes i kommende periode om man skal kunne løse utfordringene som handlingsplanen tar for seg på en akseptabel måte. Vi bør regulere stoffgrupper, ikke enkeltstoffer, og utfasing av stoffer med spesielt store helse - og miljøskadelige effekter må skje raskere.

Arkiv høringer