Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


24. juni, 2021

Høringssvar: Om NOU 2021:4 «Norge mot 2025»

Forbrukerrådets syn på vurderingene og tilrådingene om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

24. juni, 2021

Høringssvar: Om apotekenes roller og rammevilkår i fremtiden

Forbrukerrådet ønsker at utvalget utreder mulighetene for at forbrukerne skal få informasjon om apotekenes lagerstatus. I tillegg oppfordres det til at utvalget ser nærmere på konkurransesituasjonen i apotekmarkedet.

17. mars, 2021

Høringssvar: Om oppheving av plikten til å tilby grunnleggende banktjenester i landpostnettet

Forbrukerrådet mener det er viktig at det eksisterer infrastruktur i Norge som sikrer
at alle innbyggere har mulighet til å kunne få utført grunnleggende banktjenester i
hverdagen. Dette gjelder også for ikke-digitale kunder med lang reisevei til nærmeste
ekspedisjonssted.

09. mars, 2021

Høringssvar: Om ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Overordnet er Forbrukerrådet svært fornøyd med forslaget til ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere med lovforslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2019/770. Det er et stort behov for loven i dagens samfunn, med stadig større bruk av strømmetjenester for blant annet film, bøker og musikk og andre typer apper. Loven gir regler på et område der det hittil ikke har vært regulering på EU-nivå, og sammen med forbrukerkjøpsloven vil nå digitalytelsesloven samlet sett gi et bedre forbrukervern for både kjøp av fysiske ting og digitale ytelser.

09. februar, 2021

Høringssvar: Om gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans

Finansdepartementet ber den 30. oktober 2020 om innspill til forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to EU-forordninger om bærekraftig finans. Forordningene er ledd i gjennomføringen av EUs handlingsplan for bærekraftig finans.

09. februar, 2021

Høringssvar: Om gjennomføring av EUs bankpakke

Forbrukerrådet viser til at Finansdepartementet den 15. oktober 2020 ba om innspill til forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet som hadde utredet norsk gjennomføring av endringer i EUs bankregelverk. Arbeidsgruppens rapport med forslag til lov- og forskriftsendringer ble oversendt departementet den 9. oktober 2020.

03. mars, 2020

Innspill til KMD om Digital Services Act

EUs Digital Services Act (DSA) er en mulighet for å utnytte fordelene bedre ved plattformøkonmien, samtidig som utfordringene blir adressert.

Arkiv høringer