Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


22. januar, 2019

Høringssvar: Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

Forbrukerrådet er opptatt av at fastlegetjenesten må holde tritt med utviklingen i resten av samfunnet. Hvis ikke vil ny teknologi som f.eks videkonsultasjon være forbeholdt de som enten allerede har behandlingsforsikring eller kan betale for det selv.

Arkiv høringer