Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


15. februar, 2017

Høringssvar: Direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning

Forbrukerrådet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag.

24. januar, 2017

Høringssvar: Rapport fra arbeidsgruppe for oppgjørsordning i eiendomsmegling

Forbrukerrådets utgangspunkt er at en alminnelig forbruker/familie, som boligselger eller boligkjøper, skal være sikret mot tap av boligformuen mens den kortsiktig – i forbindelse med en aktuell handel – befinner seg på konto i foretak eller bank, og har derfor særdeles lav toleranse for den risikoen som dette innebærer for forbruker.

03. januar, 2017

Høringssvar: Forslag til endringer i kosttilskuddforskriften

Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man har ulike maksimumsgrenser for angitte aldersgrupper. Utfordringen med en slik tilnærming er imidlertid at dette kan øke antallet personer som får i seg feil dosering. Her vil det derfor være viktig med god informasjon, og det må stilles strenge krav til merking.

Arkiv høringer