Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Barn blir dratt mens de sitter på koffert.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Bedre kundeservice, sikre passasjerrettighetene, trygge kjøp av nullutslippsbiler og øke forbrukerkunnskap hos unge.

Rapporter

Bruktbil

Kartlegge forbrukernes erfaringer med kjøp av brukte biler.

Bookingportaler fly

Denne undersøkelsen kartlegger forbrukernes erfaringer med flyreiser, og har som mål å undersøke om det er en forskjell mellom bruk av flyselskapenes egne hjemmesider, bookingportaler og reisebyråer.

Lootboxes

How the gaming industry exploits consumers using loot boxes.

Høringer

11. oktober 2023

Høringssvar: Delutredning I fra Drosjeutvalget

Forbrukerrådet fulgte drosjemarkedet tett i perioder før reformen i 2020. Markedet var ikke organisert på en måte som fungerte godt for forbruker før reformen. Forbrukerrådet fant spesielt utfordringer knyttet til forbrukers opplevelse av manglende trygghet, jfr. avsnitt fire. Vi kan heller ikke se at det fungerer godt for forbruker slik det er organisert nå.

05. oktober 2023

Høringssvar til endring av forbrukerklageforskriften – gebyr og verdigrenser

Forbrukerrådet viser til høring om endring av forbrukerklageforskriften. Forskriften gjelder innføring av saksbehandlingsgebyr og verdigrenser for tvister som behandles av Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget.

Kontaktinformasjon

Thomas Iversen.Foto

Thomas Iversen

Seniorrådgiver/forbrukerjurist

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill