Forbrukerpolitikk

Forbrukerrådet jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Barn blir dratt mens de sitter på koffert.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer


Bedre kundeservice, sikre passasjerrettighetene, trygge kjøp av nullutslippsbiler og øke forbrukerkunnskap hos unge.

Rapporter

Bruktbil

Kartlegge forbrukernes erfaringer med kjøp av brukte biler.

Bookingportaler fly

Denne undersøkelsen kartlegger forbrukernes erfaringer med flyreiser, og har som mål å undersøke om det er en forskjell mellom bruk av flyselskapenes egne hjemmesider, bookingportaler og reisebyråer.

Lootboxes

How the gaming industry exploits consumers using loot boxes.

Høringer

12. april 2023

Høringssvar: Forslag til endringer i bioteknologiloven

Forbrukerrådet mener at det ikke er nok å avgrense et forbud til å gjelde medisinske tester. Vi støtter departementets forslag om å utvide definisjonen av genetiske undersøkelser til også å omfatte undersøkelser som ligger tett opp til medisinske undersøkelser, for eksempel knyttet til informasjon om en persons fysiske eller mentale egenskaper.

15. august 2022

Høringssvar: Reisegarantiutvalgets rapport

Forbrukerrådet er enig med Reisegarantiutvalget, og kan stille oss bak forslaget i modell 3 (punkt 4.7 i rapporten).
Vi mener at fordelingen av risiko mellom garantier og et kollektivt fond vil gi en robust og mer samfunnsøkonomisk lønnsom modell enn dagens ordning. Videre mener vi at modell 3 vil fordele systemrisikoen på en god måte for partene som er involvert.

Kontaktinformasjon

Thomas Iversen.Foto

Thomas Iversen

Seniorrådgiver/forbrukerjurist

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill