Forbrukerpolitikk

Vi jobber aktivt med å påverke styresmakter og næringsliv i ein forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utreiingar.

To damer foran stortinget.Foto

Verdt å få med seg

Barn blir dratt mens de sitter på koffert.Foto
Forbrukerpolitikk

Våre prioriteringer

Bedre kundeservice, sikre passasjerrettighetene, trygge kjøp av nullutslippsbiler og øke forbrukerkunnskap hos unge.

Rapporter

Bruktbil

Kartlegge forbrukernes erfaringer med kjøp av brukte biler.

Bookingportaler fly

Denne undersøkelsen kartlegger forbrukernes erfaringer med flyreiser, og har som mål å undersøke om det er en forskjell mellom bruk av flyselskapenes egne hjemmesider, bookingportaler og reisebyråer.

Lootboxes

How the gaming industry exploits consumers using loot boxes.

Høringer

19. april 2024

Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til endringer i pakkereisedirektivet

Forslaget er et godt steg på veien for å sikre reiselivet enda bedre mot kommende kriser. Samtidig vil Forbrukerrådet fremheve behovet konkursbeskyttelse for flyreiser. Det bør også vurderes å sette en klar grense for hvor mye forskuddsbetaling som kan kreves og om det er mulig å sette en klar grense avbestilling ved ekstraordinær omstendigheter.

11. oktober 2023

Høringssvar: Delutredning I fra Drosjeutvalget

Forbrukerrådet fulgte drosjemarkedet tett i perioder før reformen i 2020. Markedet var ikke organisert på en måte som fungerte godt for forbruker før reformen. Forbrukerrådet fant spesielt utfordringer knyttet til forbrukers opplevelse av manglende trygghet, jfr. avsnitt fire. Vi kan heller ikke se at det fungerer godt for forbruker slik det er organisert nå.

Kontaktinformasjon

Thomas Iversen.Foto

Thomas Iversen

Seniorrådgiver/forbrukerjurist

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill