Om oss

Vi rettleier forbrukarar og påverkar samfunnet i forbrukarvennleg retning. Forbrukarrådet er ein uavhengig interesseorganisasjon, med offentleg finansiering.

Mennesker med henda i været.Foto

Om Forbrukarrådet

Forbrukarrådet gir alle makt og moglegheit til å ta gode forbrukarval. Som forbrukar skal du vernast mot å bli utnytta, både økonomisk og digitalt. Det skal vere enkelt å ta miljøvennlege val i kvardagen.