Om oss


Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Forbrukerrådet er statlig finansiert, men fristilt politisk fra overordnet departement (Barne- og likestillingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre, og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon. Direktør i Forbrukerrådet er Randi Flesland, og Forbrukerrådets styre ledes av Anne Kathrine Slungård (fra 1. september 2014).

Kunnskapen fra kontakten med forbrukere, myndigheter og næringsliv gir organisasjonen en enestående kompetanse om ulike markeder, og Forbrukerrådets talspersoner er svært synlige i den offentlige debatten.

I Forbrukerrådet jobber det rundt 130 personer, og vår felles visjon er å gi forbrukere makt og mulighet til å ta gode valg. Forbrukerrådet har tre satsingsområder som alle skal bidra til denne visjonen: forbrukerservice, forbrukerpolitikk og markedsportaler.