Forside > Grunn til å klage?
Du kan reklamere opptil fem år, avhengig av hvor lenge det du har kjøpt er ment å vare. Det er to års klagefrist ved kjøp fra privatperson.

In english Nynorsk

Har du grunn til å klage?

Hva skyldes feilen?

Er det en fabrikasjonsfeil eller du har ikke fått det du har betalt for, skal selgeren ordne opp. Alt skal være som selgeren har sagt gjennom annonsering, i butikken og andre steder, og du skal ha fått all viktig informasjon.

Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort, eller et uhell, må du ta regningen selv. Du kan eventuelt sjekke om du har en forsikring du kan benytte.

Klagefristen er to eller fem år

  • Du har alltid to års klagefrist (reklamasjonstid) når du kjøper noe av en profesjonell selger. For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år. Joggesko og barneleker har typisk to års klagefrist, mens møbler og mobiltelefoner har en klagefrist på fem år (forbrukerkjøpsloven).
  • Du har to års klagefrist når du kjøper noe fra en privatperson (kjøpsloven).

Hva kan du kreve?

Så snart det er slått fast at feilen er selgerens ansvar, skal han tilby reparasjon eller ny vare. Det skal du få innen rimelig tid. Det skal ikke være til vesentlig ulempe for deg, og selger kan normalt ikke forsøke å reparere den samme feilen mer enn to ganger.

Klarer ikke selgeren å reparere eller å gi deg en ny vare, kan du få et prisavslag eller pengene tilbake. Du kan da be om forsinkelsesrente, men selgeren kan også redusere beløpet for den tiden du har kunne bruke varen.

Hvis du har fått utgifter på grunn av feilen, kan du også be om erstatning. Utgiftene må da ha vært nødvendige.

Når varen «selges som den er»

Når du kjøper noe brukt, står det ofte at varen «selges som den er». Det begrenser rettighetene dine noe, men selgeren må fremdeles ha fortalt deg alt som er viktig, han må holde det han har lovet, og varen skal være som du kan forvente deg.

Har du kjøpt noe av en privatperson, må varen være vesentlig dårligere enn du kunne forventet deg for at du skal ha grunn til å klage.

Sjekk butikkens garanti

Ekstra trygghet

Hvis du har en garanti, kan det hende du kan klage selv om reklamasjonsfristen er ute. En garanti lar deg ofte klage på flere typer feil, så sjekk vilkårene i garantien.

Loven gjelder uansett

Hvis selgeren sier at feilen ikke går på garantien, kan du fremdeles ha rett til å klage takket være forbrukerkjøpsloven.

Slik går du frem for å klage til selger

Hvis du ønsker å klage, må du først ta saken opp med selger. Blir du ikke enig med selger, kan du klage saken inn for Forbrukertilsynet eller en klagenemnd.

Slik går du frem for å klage