Forside > Slik klager du
Er det en feil eller mangel med det du har kjøpt? Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å klage.

Nynorsk     In English

1

Klag til selger

Klag til selger
2

Klag saken inn for Forbrukertilsynet eller klagenemnd

Klag saken inn for Forbrukertilsynet eller klagenemnd
3

Klag til Forbrukerklageutvalget

Klag til Forbrukerklageutvalget
1

Klage til selger

Sjekk om du har grunnlag for å klage

Hvem er ansvarlig for feilen?

Hvis årsaken til feilen fulgte med kjøpet, kan du reklamere. Er det en fabrikasjonsfeil, eller du ikke har fått det du har betalt for, må selgeren ordne opp. Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort, eller et uhell, må du ta regningen selv. Du kan eventuelt sjekke om du har en forsikring du kan benytte. Les mer om du har grunn til å klage

Hvordan klager jeg til selger?

Gjør det skriftlig

Klage skriftlig og send med kvittering, eller garantibevis sammen med eventuell annen dokumentasjon. Da reduserer du misforståelsene, og du kan senere bevise at du klaget tidsnok. Sett en svarfrist, og bruk gjerne et av Forbrukerrådets klagebrev.

Klagebrev til selger

Selgerens plikt!

Må ta imot klagen

Du har krav på at selgeren vurderer klagen din, og vi anbefaler at du forholder deg til ham. Du har mulighet til heller å sende klagen til for eksempel importør eller produsent, men det er fritt valg for deg.

Betaling for undersøkelse

Selgeren må kanskje gjøre undersøkelser for å svare på klagen din. Hvis det viser seg at du selv har ansvaret for feilen, kan han ta betalt for det, men kun hvis dere avtalte det på forhånd. Har selgeren ansvaret, skal du uansett ikke betale.

Hva når jeg har handlet utenlands?

EU og Island

Dersom du vil klage på noe du har kjøpt av en næringsdrivende i EU-landene eller på Island, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Andre land

Ellers i verden er det store variasjoner når det gjelder klagemuligheter. Søk på nettet etter hva som gjelder i det landet du har handlet i.

Hva har jeg rett til når selgeren reparerer?

Låneprodukt

Noen ting er vanskelige å unnvære. Da har du krav på å få låne en erstatning av butikken hvis det ikke blir urimelig dyrt for butikken målt opp mot hvilken nytte du har av det. Tingen behøver ikke å være lik din, men skal kunne brukes på omtrent samme måte. Du kan be om det fra første dag, og har krav på det hvis det er klart at reparasjonen tar mer enn en uke.

Hvis du ikke får låne for eksempel en mobil, til tross for at du har krav på det, kan du ha krav på å heve kjøpet. Det vil si at du leverer inn det du har kjøpt, og får tilbake pengene.

2

Klag saken inn for Forbrukertilsynet eller klagenemnd

Klage til Forbrukertilsynet eller klagenemnd

Mekling hos Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet kan mekle når du har kjøpt en ting eller tjeneste av en næringsdrivende, eller kjøpt en ting av en privatperson. Næringsdrivende kan også ta saker inn for mekling.

Første kontakt fra Forbrukertilsynet skjer normalt 8-10 uker etter at du sendte inn din sak. Det vil ta 5-6 måneder fra du melder inn en sak til du får tildelt en saksbehandler.

Ta saken inn til Forbrukertilsynet for megling

Klage til klagenemnd

Det er også opprettet flere klagenemnder. Hvis saken faller inn under en av disse, må du ta saken inn for den nemnda.

Bank Bolig(nybygg) Bredbånd Bredbånd Eiendomsmegler Forsikring Inkasso Parkering Reise Strøm Takstmann Telefoni TV-tjenester

Følg eventuelt fremgangsmåten den beskriver. Selgeren er ikke bundet til å følge vedtaket, men gjør som regel det. I motsatt fall kan det gi negativ oppmerksomhet, og vedtaket kan dessuten blir brukt i en eventuell rettslig prosess.

Klage på varer og tjenester kjøpt i utlandet

Dersom du vil klage på noe du har kjøpt av en næringsdrivende i EU-landene eller på Island, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Send saken til Forbruker Europa

Ellers i verden er det store variasjoner når det gjelder klagemuligheter. Søk på nettet etter hva som gjelder i det landet du har handlet i.

Det er gratis å få behandlet klagen

Det koster ikke noe å få saken behandlet hos Forbrukertilsynet. Det er gratis også hos de fleste nemndene, men enkelte kan ta et lite gebyr. Vår erfaring er at saken enklest løser seg ved mekling uten at innblanding av advokat eller annen juridisk bistand. Hvis du allikevel ønsker å betale for juridisk hjelp, må du dekke dette selv, uansett utfall. Vær oppmerksom på at kostnaden ved å benytte advokat ofte blir høyere enn det du krever i selve saken

Saker som ikke behandles av Forbrukertilsynet eller klagenemnd

  • Klager på helsetjenester gitt av helsepersonell rettes til Fylkesmannen.
  • Dersom du vil klage på videregående og høyere utdanning, skal klagen sendes til utdanningsinstitusjonen.
  • Når du vil klage på en bolig, og selger har eierskifteforsikring, klager du til forsikringsselskapet. Hvis dere ikke blir enige, kan du klage til Finansklagenemnda. Hvis selgeren ikke har eierskifteforsikring, og dere ikke blir enige på egen hånd, må du ta saken til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.
  • Forbrukertilsynet tar ikke klagesaker på slikt som fengsel, rettsvesen, og grunnleggende velferdsoppgaver som helse, omsorg og utdanning
3

Klag til Forbrukerklageutvalget

Hva gjør du hvis det ikke ordner seg med mekling i Forbrukertilsynet?

Hva må til for at saken kan gå til Forbrukerklageutvalget?

Saken din må først ha vært til mekling i Forbrukertilsynet. Videre må klagen gjelde enten en profesjonell håndverker, en ting, eller at du ønsker å benytte deg av angreretten.

Trenger du hjelp til å ta saken videre?

Forbrukertilsynet sender saken til Forbrukerklageutvalget (FKU) for deg og kan hjelpe deg å fylle ut skjemaet for det, om du vil.

Hva betyr et vedtak i FKU?

Et vedtak i FKU er bindende, og et rettskraftig krav kan drives inn av namsmyndighetene. Det betyr at du har større muligheter til å få for eksempel pengene noen skylder deg.

Rettslig prosess

Saken inn for forliksrådet

Prosessene i Forbrukertilsynet og klagenemndene skal holde konflikt- og ressursbruk på lavest mulige nivå. Det er imidlertid mulig å ta saken til retten med forliksrådet som første instans. Vær oppmerksom på at du da kan få regningen for saksomkostningene. Har saken vært til behandling i FKU, må den gå rett til tingretten, og du må da vurdere om det er verdt kostnadene.