Forside > Slik klager du
1

Klage til selger

Sjekk om du har grunnlag for å klage

Spørsmål
Nei

Hvem er ansvarlig for feilen?

Hvis årsaken til feilen fulgte med kjøpet, kan du reklamere. Er det en fabrikasjonsfeil, eller du ikke har fått det du har betalt for, må selgeren ordne opp. Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort, eller et uhell, må du ta regningen selv. Du kan eventuelt sjekke om du har en forsikring du kan benytte. Les mer om du har grunn til å klage

Hvordan klager jeg til selger?

Spørsmål
Nei

Gjør det skriftlig

Klage skriftlig og send med kvittering, eller garantibevis sammen med eventuell annen dokumentasjon. Da reduserer du misforståelsene, og du kan senere bevise at du klaget tidsnok. Sett en svarfrist, og bruk gjerne et av Forbrukerrådets klagebrev. Klagebrev til selger

Selgerens plikt!

Svar
Nei

Må ta imot klagen

Du har krav på at selgeren vurderer klagen din, og vi anbefaler at du forholder deg til ham. Du har mulighet til heller å sende klagen til for eksempel importør eller produsent, men det er fritt valg for deg.

Betaling for undersøkelse

Selgeren må kanskje gjøre undersøkelser for å svare på klagen din. Hvis det viser seg at du selv har ansvaret for feilen, kan han ta betalt for det, men kun hvis dere avtalte det på forhånd. Har selgeren ansvaret, skal du uansett ikke betale.

Hva når jeg har handlet utenlands?

Spørsmål
Nei

EU og Island

Dersom du vil klage på noe du har kjøpt av en næringsdrivende i EU-landene eller på Island, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Andre land

Ellers i verden er det store variasjoner når det gjelder klagemuligheter. Søk på nettet etter hva som gjelder i det landet du har handlet i.

Hva har jeg rett til når selgeren reparerer?

Spørsmål
Nei

Låneprodukt

Noen ting er vanskelige å unnvære. Da har du krav på å få låne en erstatning av butikken hvis det ikke blir urimelig dyrt for butikken målt opp mot hvilken nytte du har av det. Tingen behøver ikke å være lik din, men skal kunne brukes på omtrent samme måte. Du kan be om det fra første dag, og har krav på det hvis det er klart at reparasjonen tar mer enn en uke. Hvis du ikke får låne for eksempel en mobil, til tross for at du har krav på det, kan du ha krav på å heve kjøpet. Det vil si at du leverer inn det du har kjøpt, og får tilbake pengene.

2

Klag saken inn for Forbrukerrådet eller klagenemnd

Klage til Forbrukerrådet eller klagenemnd

Svar
Nei

Mekling hos Forbrukerrådet

Forbrukerrådet kan mekle når du har kjøpt en ting eller tjeneste av en næringsdrivende, eller kjøpt en ting av en privatperson. Næringsdrivende kan også ta saker inn for mekling.

OBS! Vi har for tiden stor pågang av saker. Du må regne med mellom 12-16 uker fra du har sendt inn klagen til vi kan starte meklingen.

Send sak til meklingMin side

 

Klage til klagenemnd

Det er også opprettet flere klagenemnder. Hvis saken faller inn under en av disse, må du ta saken inn for den nemnda.

BankBolig (nybygg)BredbåndEiendomsmeglerForsikringInkasso ParkeringReiseStrømTakstmannTelefoniTV-tjenester

Følg eventuelt fremgangsmåten den beskriver. Selgeren er ikke bundet til å følge vedtaket, men gjør som regel det. I motsatt fall kan det gi negativ oppmerksomhet, og vedtaket kan dessuten blir brukt i en eventuell rettslig prosess.

Klage på varer og tjenester kjøpt i utlandet

Dersom du vil klage på noe du har kjøpt av en næringsdrivende i EU-landene eller på Island, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Send saken til Forbruker Europa

 

Ellers i verden er det store variasjoner når det gjelder klagemuligheter. Søk på nettet etter hva som gjelder i det landet du har handlet i.

Saker som ikke behandles av Forbrukerrådet eller klagenemnd

  • Klager på helsetjenester gitt av helsepersonell rettes til Fylkesmannen.
  • Dersom du vil klage på videregående og høyere utdanning, skal klagen sendes til utdanningsinstitusjonen.
  • Når du vil klage på en bolig, og selger har eierskifteforsikring, klager du til forsikringsselskapet. Hvis dere ikke blir enige, kan du klage til Finansklagenemnda. Hvis selgeren ikke har eierskifteforsikring, og dere ikke blir enige på egen hånd, må du ta saken til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.
  • Forbrukerrådet tar ikke klagesaker på slikt som fengsel, rettsvesen, og grunnleggende velferdsoppgaver som helse, omsorg og utdanning

Det er gratis å få behandlet klagen

Det koster ikke noe å få saken behandlet hos Forbrukerrådet. Det er gratis også hos de fleste nemndene, men enkelte kan ta et lite gebyr. Vår erfaring er at saken enklest løser seg ved mekling uten at innblanding av advokat eller annen juridisk bistand. Hvis du allikevel ønsker å betale for juridisk hjelp, må du dekke dette selv, uansett utfall. Vær oppmerksom på at kostnaden ved å benytte advokat ofte blir høyere enn det du krever i selve saken

3

Klag til Forbrukerklageutvalget

Hva gjør du hvis det ikke ordner seg med mekling i Forbrukerrådet?

Spørsmål
Nei

Hva må til for at saken kan gå til Forbrukerklageutvalget?

Saken din må først ha vært til mekling i Forbrukerrådet. Videre må klagen gjelde enten en profesjonell håndverker, en ting, eller at du ønsker å benytte deg av angreretten.

Trenger du hjelp til å ta saken videre?

Vi sender saken til Forbrukerklageutvalget (FKU) for deg og kan hjelpe deg å fylle ut skjemaet for det, om du vil.

Hva betyr et vedtak i FKU?

Et vedtak i FKU er bindende, og et rettskraftig krav kan drives inn av namsmyndighetene. Det betyr at du har større muligheter til å få for eksempel pengene noen skylder deg.

Rettslig prosess

Svar
Nei

Saken inn for forliksrådet

Prosessene i Forbrukerrådet og klagenemndene skal holde konflikt- og ressursbruk på lavest mulige nivå. Det er imidlertid mulig å ta saken til retten med forliksrådet som første instans. Vær oppmerksom på at du da kan få regningen for saksomkostningene. Har saken vært til behandling i FKU, må den gå rett til tingretten, og du må da vurdere om det er verdt kostnadene.