Kontakt oss

Vi hjelper deg med spørsmål om dine forbrukerrettigheter.

To som snakker i telefonen.Foto

Mange lurer på

Takk for alle tipsene om fakturagebyr.

Vi har fått inn over 600 tips og har fått det overblikket vi ønsket oss. Vi har nå god oversikt over hvilke bransjer og selskaper som fortsatt bryter loven. Dette tar vi med oss videre i vårt påvirkningsarbeid for å få slutt på ulovlige fakturagebyr en gang for alle.

Hvis du får en regning med et ulovlig fakturagebyr, anbefaler vi fremdeles å klage og bestride kravet til selskapet som har sendt regningen.

Slik klager du til selskapet

Et fakturagebyr skal ikke være høyere enn den faktiske kostnaden selskapet har ved å utstede og sende regningen. Det skal mye til at et gebyr for en papirfaktura kan være over 10 kroner. For elektronisk faktura er kostnadene enda lavere.  

Hvis du har mottatt en regning med et fakturagebyr over 10 kroner kan du sende følgende epost til selskapet:  

«Jeg har mottatt en regning med fakturagebyr på kr [sett inn størrelsen på gebyret]. Dette gebyret er neppe i tråd med finansavtaleloven § 2-4 som begrenser størrelsen på fakturagebyret til deres faktiske kostnader ved å utstede og sende regningen. 

Jeg ber om en justert faktura med redusert fakturagebyr, hvor fakturagebyret ikke overstiger deres faktiske kostnader.   

Jeg ber om svar innen 5 dager.» 

Tips Forbrukertilsynet hvis du ikke får medhold   

I praksis er det vanskelig for deg som privatperson å kreve og gjennomgå dokumentasjon for kostnadene det enkelte selskap har ved fakturering, men det kan Forbrukertilsynet gjøre. Forbrukertilsynet fører i disse dager tilsyn med størrelsen på fakturagebyr i flere bransjer. De kan pålegge selskapene å endre sin praksis fremover i tid.  De setter pris på tips, og det kan du sende inn her. 

Forbrukerrådet får henvendelser fra forbrukere som mener de har blitt lurt inn abonnementer gjennom å takke ja til prøvepakker, blant annet fra selskapene Diamond Dental og Confluent. Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem hvis du ønsker å klage eller stoppe abonnementet.

Bruk angreretten
Når du bestiller et abonnement med varer som leveres løpenede, kan du angre på avtalen i 14 dager fra dagen etter du mottok første forsendelsen. Hvis du angrer gjelder dette også for det tilhørende abonnementet. Fristen gjelder likevel kun for den første forsendelsen, og du har ikke en egen angrefrist for hvert enkelt produkt i den løpende leveringen. Ønsker du å komme deg ut av avtalen etter 14 dager må du si opp avtalen i henhold til selskapets egne vilkår.

Merk at dette kun gjelder dersom du har mottatt tilstrekkelig informasjon om avtalen slik at avtalen er bindende.

Selger er pliktig å gi deg informasjon om angreretten samt et angreskjema. Dersom du ikke har mottatt dette har du angrerett i inntil 12 måneder fra du mottok den første forsendelsen.

Ikke inngått bindende avtale
Når du bestiller varer og tjenester på nettet skal selgeren informere om prisen og varigheten av avtalen på en klar og tydelig måte. Dersom du ikke fikk denne informasjon er ikke avtalen bindende.

Dersom du mener du ikke har bestilt en abonnementsavtale, men mottar nye forsendelser, bør du klage til selskapet. Vis til at det ikke foreligger en bindende avtale og be om at fremtidige forsendelser stoppes. Det kan ikke kreves at du skal returnere en vare du ikke har bestilt. En eventuell retur må i tilfelle den næringsdrivende betale for. Du kan for eksempel be om å få tilsendt frankert returemballasje.

Uenighet om betalingskrav
Dersom du har fått en faktura du er uenig i er det viktig at du først klager skriftlig til selskapet. Skriv at du bestrider kravet og grunnen til dette.

Det er selskapet som må bevise at de har en bindende avtale med deg. Dersom de ikke kan bevise det trenger du ikke betale. Ved å sende en skriftlig klage gjør du det klart at kravet er omstridt. Et omstridt krav skal ikke sendes til inkasso.

Flere som har tatt kontakt med oss forteller at de fortsetter å få inkassovarsel fra Diamond Dental selv om de har bestridt kravet. Dette er et varsel om at kravet sendes til inkasso om du ikke betaler, og er ikke det samme som et inkassokrav. Du kan i så fall opprettholde bestridelsen av kravet og trenger ikke å foreta deg noe mer.

Får du derimot et krav fra et inkassoselskap bør du ta kontakt med inkassoselskapet og forklare hvorfor du ikke har betalt og sende over bestridelsen du tidligere sendte til selskapet. Be om at saken stilles i bero til gyldigheten av kravet er endelig avgjort. Du kan lese mer om inkasso på våre nettsider.

Flere har den siste tiden tatt kontakt med oss etter at de har opplevd at mobilabonnementet har vært solgt til dem som privatpersoner, mens de i realiteten har inngått en avtale knyttet til enkeltpersonforetak eller en sovende bedrift.

Så lenge avtalen er inngått mellom to bedrifter, er du ikke omfattet av forbrukerlovgivningen. Hvis du ikke kommer til enighet med selskapet, må du ta saken videre til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (hvis bedriften har mindre enn 10 ansatte) eller forliksrådet.

Ta kontakt med oss

Forbrukerrådet kan hjelpe deg med råd og veiledning om dine rettigheter. Dersom du allerede har forsøkt å løse saken med selger, men dere ikke har kommet til enighet bør du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.

Fra og med 1. juli 2024 vil ikke Forbrukertilsynets meklingstjeneste lenger være gratis, som følge av en forskriftsendring vedtatt av Barne- og familiedepartementet.

Ønsker du å få saken din meklet hos Forbrukertilsynet må du betale 0,2 rettsgebyr som i 2024 utgjør 255 kroner.

Har du et spørsmål kan du benytte vårt kontaktskjema.

Alle felter merket * er obligatoriske og må fylles ut.

  Gi en kort beskrivelse av saken og hva du lurer på.
  Fortell oss også hvilket år kjøpet ble gjennomført, da det kan ha betydning for dine rettigheter.


  3000

  Hvis du krysser av for at vi kan kontakte deg på telefon, vil vi kunne besvare henvendelsen din raskere.

  Jeg vil gjerne delta på forbrukerundersøkelser i regi av Forbrukerrådet.

  Forbrukerrådet behandler personopplysninger om deg for å besvare hevendelsen din. Vi lagrer informasjonen i 12 måneder for å kunne sette oss raskt inn i saken dersom du tar kontakt med oss igjen.
  I tillegg bruker Forbrukerrådet informasjonen for å føre statistikk over våre henvendelser. Denne statistikken kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

  Les mer om hvordan Forbrukerrådet behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

  Du får normalt svar innen fem virkedager.

  Vi kan hjelpe deg når du har handlet en vare eller tjeneste som privatperson. Er du næringsdrivende kan vi hjelpe deg med spørsmål om forbrukerens rettigheter. OBS! Noen ganger er det svært mange som kontakter oss, og da kan det dessverre ta noe lengre tid før vi får hjulpet deg.

  Personopplysninger

  Vi trenger informasjon om problemet ditt for å kunne gi deg veiledning. Det er likevel ikke behov for mye informasjon om deg. Vi ber om at du ikke skriver inn sentrale personopplysninger som fødsels- eller personnummer, sykdomshistorikk eller lignende informasjon. Svar fra oss vil sendes via kryptert epost. Les personvernerklæringen vår her.

  Telefonnummer:

  23 400 500

  Åpningstider:

  Mandag: 09:00–14:00
  Tirsdag: 09:00–14:00
  Onsdag: 09:00–11.00
  Torsdag: 09:00–14:00
  Fredag: 09:00–14:00

  ADVARSEL! Vi er blitt gjort oppmerksomme på at noen telefonselgere utgir seg for å være Forbrukerrådet i forbindelse med oppfordring om å bytte abonnement. 

  Vi gjør herved oppmerksom på at dette ikke er Forbrukerrådet. 

  Forbrukertilsynets kontor.Foto
  Forbrukertilsynet

  Kontakt Forbrukertilsynet

  Ta kontakt hvis du ønsker å klage på ulovlig markedsføring eller avtalevilkår.
  Tilsynet kan også bidra med mekling hvis du er i konflikt med en næringsdrivende.

  Forbrukerrådets adresse

  Bedriftsadresse: Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo.Vi har dessverre ikke anledning til å ta imot forbrukere ved vårt kontor, men kontakt oss gjerne på telefon eller via kontaktskjema.

  Postboks: 463 Sentrum, 0105 Oslo, postmottak

  Forbrukerhenvendelser sendes inn via kontaktskjemaet ovenfor. Denne kontaktadressen er kun ment for administrativ post, og ikke for forbrukerspørsmål. Har du spørsmål om nettsiden kontakt nettansvarlig.