Forside > Klagebrev > Holde tilbake hele kjøpesummen

KLAGEBREV TIL SELGER

Holde tilbake hele kjøpesummen

Holde tilbake hele kjøpesummen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til ovennevnte kjøp, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon. Etter min mening er bilen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. På grunn av at det foreligger en mangel ved bilen, og jeg anser denne som vesentlig, vil jeg holde tilbake kjøpesummen og kreve heving av kjøpet.
For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at et eventuelt krav om innbetaling vil være omtvistet. Et eventuelt forsøk på å inndrive kravet via inkasso vil dermed være å betrakte som et brudd på god inkassoskikk. Jeg ber om at dere tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at dere gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.