Forside > Klagebrev > Krav om tilbakebetaling av innbetalt egenandel

KLAGEBREV TIL SELGER

Krav om tilbakebetaling av innbetalt egenandel

Krav om tilbakebetaling av innbetalt egenandel

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til ovennevnte kjøp, og reklamasjonen jeg har framsatt i den forbindelse. I forbindelse med at deres firma har utført reparasjon på min bil, ble det innbetalt et beløp på kr
,- for å få bilen utlevert. Etter min mening er bilen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
Slik jeg ser det vil det dermed være i strid med forbrukerkjøpslovens regler å rette et slikt krav.
Jeg vil med dette kreve at det innbetalte beløpet refunderes meg.
Jeg ber om at det tas stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at det gis en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.