Forside > Klagebrev > Krever erstatning for forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Krever erstatning for forsinkelse

Krever erstatning for forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på avtale om kjøp av

Viser til kjøp av ovennevnte bil, og den forsinkelsen som oppstod i den forbindelse. På grunn av denne forsinkelsen har jeg blitt påført økonomisk tap. På grunn av dette krever jeg at kr
,- utbetales til meg. Dokumentasjon på tapet følger vedlagt. Krever med dette at utbetaling foretas så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom levering ikke finner sted, eller det ikke blir inngått en avtale om levering som jeg kan akseptere innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.