Forside > Klagebrev > Jeg mener at utleier ikke har oppfylt sin del av avtalen og vil heve denne og kreve erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg mener at utleier ikke har oppfylt sin del av avtalen og vil heve denne og kreve erstatning

Jeg mener at utleier ikke har oppfylt sin del av avtalen og vil heve denne og kreve erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med leie av bil

Viser til inngått leieavtale
. Jeg vil med dette gjøre oppmerksom på at jeg vil kreve heving av avtalen og kreve erstatning for ekstrautgifter. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Med ovennevnte begrunnelse krever jeg at det innbetalte beløp tilbakebetales til meg i sin helhet, i tillegg til erstatning, så snart som mulig og senest innen 14 dager. Kr
,- er det innbetalte beløpet, mens kr
,- er erstatningskravet. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet følger vedlagt. Dersom ikke kravet mitt blir akseptert ber jeg om en skriftlig begrunnet tilbakemelding innen 14 dager. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra dere, vil jeg vurdere å bringe saken inn for
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.