Forside > Klagebrev > Jeg vil klage på den mottatte regningen og holde tilbake deler av beløpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil klage på den mottatte regningen og holde tilbake deler av beløpet

Jeg vil klage på den mottatte regningen, og holde tilbake deler av beløpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med leie av bil

Viser til inngått leieavtale
. Jeg vil med dette gjøre oppmerksom på at jeg ikke er villig til å akseptere regningen i sin helhet, dette vil jeg begrunne med følgende:
. Med ovennevnte begrunnelse har jeg foretatt innbetaling av kr
,-, restbeløpet kr
,- må anses som omtvistet.
Dersom ikke kravet mitt blir akseptert, ber jeg om en skriftlig begrunnet tilbakemelding innen 14 dager. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra dere, vil jeg vurdere å bringe saken inn for
. Et eventuelt forsøk på å inndrive kravet via inkasso vil være å betrakte som et brudd på god inkassoskikk.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.