Forside > Klagebrev > Feil takst foretatt på min bil og jeg vil krever pengene tilbake samt erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Feil takst foretatt på min bil og jeg vil krever pengene tilbake samt erstatning

Feil takst foretatt på min bil og jeg vil kreve pengene tilbake, samt erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på takst på bil med registreringsnummer

Viser til utført takst på ovennevnte bil, og er misfornøyd med resultatet av denne. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Med ovennevnte begrunnelse krever jeg at beløpet jeg har innbetalt kr
,- tilbakebetales.
I tillegg krever jeg at de faktiske utgiftene/tap jeg har hatt som en følge av dette kr
,- erstattes. Kopi av dokumentasjon følger vedlagt.
Ber om en skriftlig tilbakemelding på om mitt krav aksepteres eller ikke innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra dere eller mottar et negativt svar, vil saken bli vurdert brakt inn for Forliksrådet.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.