Forside > Klagebrev > Jeg krever utbedring reparasjon og erstatning for ekstrautgifter

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever utbedring reparasjon og erstatning for ekstrautgifter

Jeg krever utbedring/reparasjon og erstatning for ekstrautgifter

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til ovennevnte reparasjon utført av deres verksted, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon. Etter min mening er tjenesten mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. På bakgrunn av dette krever jeg at dere foretar utbedring så snart som mulig, og uten kostnad for meg, jf. håndverkertjenesteloven § 24.
I tillegg krever jeg erstatning på kr
,-, for de faktiske utgifter jeg har hatt som en følge av mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 28. Kopi av dokumentasjon på utgiftene følger vedlagt. På grunn av mangelens art og omfang gjør jeg herved oppmerksom på at det kan bli nødvendig å engasjere et annet verksted for å få utbedret ovennevnte mangel. Jeg kommer i så fall til å kreve erstatning for kostnadene dette påfører meg. Dette vil også gjelde om dere avviser reklamasjonen min eller om svar på denne uteblir.
Jeg ber om at dere tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at jeg får en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.