Forside > Klagebrev > Jeg vil holde tilbake betalingen forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil holde tilbake betalingen forsinkelse

Jeg vil holde tilbake betalingen - forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til avtale inngått med dere om utføring av følgende oppdrag:
. Ut ifra denne avtalen er reparasjonen forsinket. Denne påstanden legges fram med følgende begrunnelse:
. På grunn av forsinkelsen forbeholder jeg meg retten til å holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer mitt krav som følge av forsinkelsen, jf. håndverkertjenesteloven § 13. Jeg har derfor holdt tilbake kr
,-. Så snart arbeidet blir utført i henhold til avtalen, vil betaling finne sted.
Jeg ber om at dere tar stilling til kravet mitt så snart som mulig. Dersom dere skulle være uenige, ber jeg om en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Hører jeg ikke fra dere innen fristen, går jeg ut fra at dere ikke har innvendinger til kravet.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.