Forside > Klagebrev > Jeg vil kreve tjenesten utført forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil kreve tjenesten utført forsinkelse

Jeg vil kreve tjenesten utført - forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav som følge av forsinket reparasjon på kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til avtale inngått med dere om utføring av følgende oppdrag:
. Ut ifra denne avtalen er reparasjonen forsinket. Denne påstanden legges fram med følgende begrunnelse:
. Jeg krever med dette at oppdraget blir utført i henhold til avtalen, og at arbeidet påbegynnes så snart som mulig, jf. håndverkertjenesteloven § 14.
Jeg ber om at en tilbakemelding på at arbeidet vil bli påbegynt - med tidsfrister, blir sendt meg innen 14 dager fra dags dato. Skulle jeg ikke høre fra dere innen fristen, forbeholder jeg meg retten til å heve avtalen. Merkostnader i den forbindelse vil bli krevd erstattet av dere, jf. håndverkertjenesteloven § 28. Skulle ikke saken løse seg, vil saken bli vurdert oversendt Forbrukerrådet eller Forliksrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.