Forside > Klagebrev > Klage på at merverdiavgift er lagt til pristilbudet på den mottatte regning

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på at merverdiavgift er lagt til pristilbudet på den mottatte regning

Klage på at merverdiavgift er lagt til pristilbudet på den mottatte regning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på at merverdiavgift er lagt til pristilbudet på mottatt regning for reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

Jeg har mottatt regning for utført arbeid som ikke er i samsvar med pristilbud. Den avtalte prisen var på kr.
,- mens det på regninga er lagt til merverdiavgift på dette beløpet.
Alle priser oppgitt til forbruker er å betrakte som inklusiv merverdiavgift, med mindre det fremkommer av pristilbudet at merverdiavgift kommer i tillegg. Siden det mottatte pristilbudet ikke sier noe om merverdiavgift, og det ikke på annen måte var opplyst om at dette kom i tillegg har jeg gått ut i fra at pristilbudet var inklusiv merverdiavgift.
På grunn av ovennevnte har jeg foretatt innbetaling av avtalte beløp, og restbeløpet må anses som omtvistet. Dersom dere skulle være uenig i det, ber jeg om en skriftlig tilbakemelding på dette så snart som mulig og senest innen 14 dager.
Dersom vi ikke skulle komme til enighet i saken vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.